Okresní kolo přeboru škol Pelhřimovska 2023/2024

Dům dětí a mládeže Pelhřimov pořádá ve dnech 22. – 23. 11. 2023 OP škol Pelhřimovska.

Pořadatel: Dům dětí a mládeže Pelhřimov
Kategorie: I. Žáci 1.-5. tříd ZŠ
II. Žáci 6.-9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
III. Studenti SŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
Účastníci: Čtyřčlenné družstvo s max. jedním náhradníkem
Nastoupit mohou pouze žáci a studenti příslušné školy (hostování není
povoleno), kteří jsou uvedeni na soupisce, potvrzené ředitelem školy.
Družstva kategorie 2 a 3 mohou být doplněna i žáky mladšími při splnění
podmínky příslušnosti k jedné škole. Každý hráč však může hrát v jedné úrovni
pouze za družstvo jedné věkové kategorie. Hráči jsou na soupisce uvedeni v
pořadí odpovídající jejich relativní výkonnosti.
Datum konání: pro I. a III. kategorii středa 22.11. 2023 v 8.00 hod.
pro II. kategorii čtvrtek 23. 11. 2023 v 8.00 hod.

Místo konání: DDM Třída Legií 382, Pelhřimov
Hrací systém: Stanoví se dle počtu účastníků, turnaj se řídí pravidly FIDE pro praktický
šach. Vyhodnocení výsledků olympijským systémem – součet bodů členů
družstva.
Postupový klíč: Do krajského kola postupují první dvě družstva z každé kategorie.
Cestovné: Hradí vysílající organizace.
Startovné: 200,- Kč za družstvo při prezenci
Org. podmínky: Účastníci si s sebou povinně vezmou přezůvky.
Vysílající organizace je povinna zajistit řádný doprovod, který s sebou
bude mít soupisku potvrzenou ředitelem školy.
Rekvizity: Hrací materiál zajišťuje pořadatel.
Přihlášky: Zašlete mailem nejpozději do 8. 11. 2023
na adresu: dkalinova@ddm.pel.cz
Výsledky soutěže najdete na webových stránkách DDM PE – www.ddmpelhrimov.cz
V Pelhřimově dne 26. 9. 2023 za DDM Pelhřimov Dana Kalinová

Napsat komentář