Okresní kolo přeboru škol Třebíčska 2023/2024

Okresní kolo přeboru škol okresu Třebíč v šachu 2023 – 2024 pořádá dne 14. 12. 2023 DDM Třebíč a ŠK Caissa Třebíč.

P r o p o z i c e
Okresního kola přeboru škol okresu Třebíč v šachu 2023 – 2024
A. Všeobecná ustanovení

 1. Organizátor: DDM Třebíč a ŠK Caissa Třebíč
 2. Termín: čtvrtek 14. prosince 2023
 3. Místo: Dům dětí a mládeže Třebíč, Tomáše Bati 1084, Třebíč, 674 01
 4. Ředitel turnaje: Kamil Svoboda, DDM Třebíč, e-mail: svoboda@ddmtrebic.cz, tel. 605 437 805
 5. Přihlášky: Zaslat nejpozději do čtvrtka 7. 12. 2023 na adresu: svoboda@ddmtrebic.cz
  Preferován je online formulář uvedený v emailu.
 6. Doprava: Na vlastní náklady
 7. Účastníci: Právo účasti mají tyto kategorie:
  I. kat.: žáci 1. – 5. tříd ZŠ
  II. kat.: žáci 6. – 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií
  III. kat.: žáci SŠ a odpovídajících ročníků gymnázií
  V každé jednotlivé věkové kategorii mohou startovat:
  a) žáci příslušného ročníku
  b) družstva kategorie II a III mohou být doplněna i žáky mladšími při splnění podmínky
  příslušnosti k jedné škole; každý hráč však může hrát pouze za družstvo jedné věkové kategorie
  c) z jedné školy mohou startovat v jedné kategorii dvě družstva
 8. Soupiska: Soupisku potvrzenou ředitelem školy předložte při prezenci.
  Na soupisce mohou být uvedeni čtyři hráči plus maximálně dva náhradníci.
  Všichni členové družstva musí být příslušníky jedné školy.
  Hostování není povoleno.
  V případě vynechání hráče základní sestavy v utkání se soupiska posouvá. Pořadí hráčů
  nastupujících k zápasu vždy souhlasí s pořadím na soupisce!
  Hráči musí být nasazeni v sestavě družstva podle hráčské síly – nejlepší na 1. šachovnici atd.
  Hráči registrovaní u Šachového svazu České republiky – ŠSČR – mají výkonnostní třídy,
  případně tzv. ELO body. Neregistrovaným se počítá 5. VT a nasazovací ELO 1000.
  Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho ELO ČR nebylo o více než 300 bodů nižší
  než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce pod ním a současně aby nebylo o více než 300 bodů
  vyšší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce nad ním. U hráčů bez ELO platí nasazovací
  koeficienty (3. VT = 1250, 4. VT = 1100, 5. VT = 1000). Platí VT uvedené v databázi členů
  ŠSČR.
 9. Podmínky účasti: Souhlas s těmito propozicemi a včasná prezentace.
  Družstva startují na náklady vysílající organizace, tj. školy.
  Družstvo musí doprovázet osoba starší 18 let, určená ředitelem školy, která zodpovídá za
  bezpečnost a kázeň dětí školy po celou dobu přeboru.
 10. Různé: Vezměte si s sebou přezůvky, které jsou v učebnách nezbytné. Dále si vezměte pití a svačinu.
  Neberte s sebou cenné věci, pořadatel neručí za případné ztráty.
 11. Startovné: 300,-Kč /družstvo
 12. Prezence: 7:45 – 8:15
 13. Zahájení: 8:30
 14. Ukončení: předpoklad do 13:00 nejdéle
 15. Ceny: Drobné ceny zajistí organizátor
  Technická ustanovení
 16. Startují: čtyřčlenná družstva v jednotlivých kategoriích (mohou být i smíšená)
 17. Systém soutěže: Bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev v jednotlivých kategoriích.
  Hraje se dle platných pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR.
  Hraje se dle pravidel pro rapid šach.
  Vedoucí družstev zodpovídají za správné nahlášení výsledků.
  Námitky nutno uplatnit nejpozději 5 minut po skončení kola
 18. Hrací tempo: 2x 15 min. na partii
 19. Hodnocení družstev: Olympijský způsob, tj. počet získaných bodů všech členů družstva.
  Za výhru v partii je 1 bod, za remízu je 1/2 bodu.
  Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí:
  a) Sonnenborn-Berger 1
  b) vzájemný zápas
  c) počet bodů na 1. šachovnici
  d) počet bodů na 2. šachovnici
  e) počet bodů na 3. šachovnici
  f) los
 20. Materiální zabezpečení: každé družstvo si doveze dvě šachové soupravy a dvoje šachové hodiny (pokud škola
  nemá, lze se DOPŘEDU domluvit na zapůjčení z DDM Třebíč)
  V Třebíči dne 25. 10. 2023 Kamil Svoboda, DDM Třebíč
  1 vysvětlení ZDE
  JE PREFEROVÁNO PŘIHLÁŠENÍ PŘES ONLINE FOMULÁŘ ZDE

Propozice jsou zde.

Napsat komentář