Kalendář

Pro
14
So
Kurz šachu pro pedagogické pracovníky, školení trenérů 4. třídy a seminář trenérů 4. třídy
Pro 14 celý den
Kurz šachu pro pedagogické pracovníky, školení trenérů 4. třídy a seminář trenérů 4. třídy @ Žďár nad Sázavou

Během Mikulášského turnaje proběhne ve Žďáře nad Sázavou Kurz šachu pro pedagogické pracovníky, školení trenérů 4. třídy a seminář trenérů 4. třídy.

Zúčastnit se ho můžou trenéři  a pedagogové vzdělávající děti a mládež v šachových kroužcích a ve školách.

Lektor: Petr Mičulka

Propozice jsou zde.

Přihlášky do 30. 11. 2019 na e-mail: evakorinkova@seznam.cz

MIKULÁŠSKÝ TURNAJ 2019
Pro 14 celý den
MIKULÁŠSKÝ TURNAJ 2019

Druhý turnaj seriálu Liga Vysočiny mládeže 2019/2020.

Propozice jsou zde.

Pro
17
Út
Okresní kolo přeboru škol Třebíčska
Pro 17 celý den
Pro
19
Čt
Okresní kolo přeboru škol Jihlavska
Pro 19 celý den
Okresní kolo přeboru škol Jihlavska

P R O P O Z I C E

 

okresního kola přeboru družstev
základních a středních škol v šachu

 

 

Pořadatel:                  Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspěvková organizace

 

Kategorie:                 Kategorie I. (Žáci 1. – 5. tříd ZŠ)

                                   Kategorie II. (Žáci 6. – 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií)

Kategorie III. (Studenti SŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií)

 

Účastníci:                  Čtyřčlenné družstvo s max. dvěma náhradníky.

Nastoupit mohou pouze žáci a studenti příslušné školy, kteří jsou uvedeni na soupisce, potvrzené ředitelem školy. Družstva kategorie 2 a 3 mohou být doplněna i žáky mladšími při splnění podmínky příslušnosti k jedné škole. Každý hráč však může hrát v jedné úrovni pouze za družstvo jedné věkové kategorie.

Hráči jsou na soupisce uvedeni v pořadí odpovídajícímu jejich relativní výkonnosti.
Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid ELO ČR nebylo o více než 300 bodů nižší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce pod ním a současně aby nebylo o více než 300 bodů vyšší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce nad ním. U hráčů bez ELO platí nasazovací koeficienty (3. VT = 1250, 4. VT = 1100, 5. VT = 1000). Platí VT uvedené v databázi členů ŠSČR.

Pořadatel je oprávněn nasadit do soutěže dvě družstva.

 

Datum konání:          čtvrtek 19. prosince 2019

 

Místo konání:            Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34

 

Hrací systém:            Stanoví se dle počtu účastníků, turnaj se řídí pravidly FIDE pro praktický šach. Vyhodnocení výsledků olympijským systémem – součet bodů členů družstva.

 

Postupový klíč:         Do krajského kola postupují první dvě družstva z každé kategorie.

 

Ředitel turnaje:        Vladimír Nekvinda, tel. 774 741 201

 

Cestovné:                  Hradí vysílající organizace.

 

Startovné:                  100,- Kč za družstvo při prezenci

 

Program:                   8:30-8:50        Prezence účastníků

                                   9:00                Zahájení turnaje

                                   14:00              Předpokládané ukončení turnaje

 

Org. podmínky:         Účastníci si s sebou povinně vezmou přezůvky.
Vysílající organizace je povinna zajistit řádný doprovod, který s sebou bude mít soupisku potvrzenou ředitelem školy.

 

Rekvizity:                  Hrací materiál zajišťuje pořadatel.

 

Přihlášky:                  Zašlete mailem nejpozději do pondělí 16. prosince 2019 na adresu: nekvinda.vladimir@zsobreziny.cz.

 

V Jihlavě 5. prosince 2019

Mgr. Vladimír Nekvinda

ZŠ Otokara Březiny, Jihlava

Propozice s přihláškou.

Startovní listina.

Pro
26
Čt
Žďárský vánoční turnaj v bleskovém šachu 2019
Pro 26 @ 8:08 – 16:08
Žďárský vánoční turnaj v bleskovém šachu 2019 @ Hotel Hajčman

Šachový oddíl TJ Žďár nad Sázavou z.s. pořádá z pověření KŠSV

                            38. ročník „Žďárského vánočního turnaje“

vyhlášený jako XVIII. ročník

otevřeného krajského přeboru Vysočiny jednotlivců

 v bleskové hře 2020

Termín:  čtvrtek 26. prosince 2019

Místo :   Hotel H Hajčman, Strojírenská,  Žďár nad Sázavou  (naproti Hypermarketu Albert)

Účast :  všichni v termínu přihlášení zájemci a další pouze do naplnění kapacity hracího sálu !!!

Přihlášky :   jmenovité – do 20.prosince 2019 nejlépe e-mailem nebo písemně i telefonicky na adresu:

Ing.Vladislav Obůrka, Wolkerova 2083/9, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 731621663

e-mail :   oburkav@gmail.com

Přihláška musí obsahovat příjmení a jméno hráče, rok narození, ELO ČR, oddíl.

V přihlášce uvést zda budete mít zájem o koupi oběda – Guláš, knedlík  80,- Kč.

Ředitel přeboru:         Vladislav Obůrka

Zástupce ředitele:      Luboš Petr

Hlavní rozhodčí:        Jiří Siebenbürger ( Josef Fišar st. )

Startovné jednotl. – přihlášeni v termínu:   dospělí 100,- Kč, do 18 let  50,-

po termínu (omezení kapacitou)dospělí 120,- Kč, do 18 let  70,-

Program :

prezentace:   8:00 – 8:50 hod. (platba startovného při prezentaci)

zahájení:     9:00 hod.

1.část:       9:15 – 11:30 hod.

Přestávka-oběd(možnost i v místní restauraci): 11:30 – 12:30 hod.

2.část:      12:30 – 15:30 hod.

vyhodnocení: 15:45 hod.

Materiál:  na každého lichého hráče je nutné přinést kompletní šachovou soupravu a funkční Digital.

šachové hodiny! Jinak pořadatelé nemohou zaručit přijetí do turnaje. Omezený počet

hracího materiálu lze zapůjčit za poplatek po předchozí dohodě s pořadateli.

Systém hry :   Švýcarský systém max.na 17 kol. Hodnocení: 1) stř.Bucholz 2) Bucholz 3) poč.výher

4) progres . Pokud bude počet účastníků do 26, bude hrát každý s každým.

Hraje se s dig.hod., dle pravidel FIDE pro bleskovou hru. Každý hráč má na partii 3 min.+2 sec./tah

Hodnocení a ceny: Vítěz kraje Vysočina v kat. mužů, žen a juniorů ( H18,20, D18,20 ) má přímý

postup na mistrovství ČR konané v roce 2020

Turnaj bude zaslán na zápočet pro Blesk FIDE ELO

Cenový fond:

1÷3. v pořadí jednotl. – peněžitá cena (  500, 300, 200 )

1.÷3. nejlepší registrovaný hráč kraje Vysočina – peněžitá cena ( 700, 500, 300 )

Souběh cen je možný.

Od 4.místa jednotlivců věcné ceny pro 1/2 účastníků, min. dalších 15 hráčů v pořadí.

Záruka cenového fondu při účasti minimálně 35 hráčů.

Občerstvení : Při prezentaci je možnost zakoupit oběd za výhodnou cenu 80.-Kč Guláš s knedlíkem

Pořadatel hradí všem, kdo si zakoupí Guláš, zbytek skutečné ceny.

 

Srdečně zveme k účasti všechny registrované i neregistrované hráče a příznivce šachu!

Tuto akci podporuje město ŽĎÁR NAD SÁZAVOU                Obůrka Vladislav