Kalendář

Říj
8
So
Páté soustředění talentované mládeže KŠSV – online
Říj 8 celý den

Termíny konání: sobota 8.10.2022
Místo konání: Online, prostřednictvím Skype

Trenérské zajištění: WGM Eva Kulovaná a David Brychta

Organizační zajištění:
Josef Kratochvíl , tel: 774 705 818, ttucnakk@seznam.cz
WGM Eva Kulovaná, tel: 728 348 912, eva.kulovana@volny.cz
David Brychta, tel: 774 494 674, david_brychta@gordic.cz

Přihlášky: do 5.10.2022 na emailovou adresu: ttucnakk@seznam.cz, nebo na mail
trenéra
Povinná přihláška je z důvodu, aby o hráči/ce trenér věděl a při zahájení hráče připojil
ke skupině!!
V přihlášce u nováčků uvést kontaktní telefon, aby bylo možné popřípadě Vás
kontaktovat za účelem vyřešení problémů.

Říj
15
So
Šesté soustředění talentované mládeže KŠSV – prezenční forma
Říj 15 celý den

Termín konání: sobota 15.10.2022
Místo konání: DDM Jihlava, Brněnská 670/46, Jihlava
Pořadatel: Šachové centrum talentované mládeže v Kraji Vysočina ve spolupráci s
DDM Jihlava

Trenérské zajištění: GM Petr Velička, Petr Mičulka a David Brychta

Organizační zajištění:
Jiří Widerlechner 603325185
Josef Kratochvíl 774705816
Přihlášky:
Závazné přihlášky do 12. 10. 2022 na e-mailovou adresu: ttucnakk@seznam .cz,
tel: 774705816.
GDPR:
Účastníci soustředění i jejich doprovod svojí účastí dávají souhlas ke zveřejňování
osobních údajů a pořizování fotek, popř. videí.
Orientační časový rozpis soustředění:
– 9:00 – 12:00 hod. 1. část
– 12:00 – 13:00 hod. oběd
– 13:00 – 16:00 hod. 2.část