Šachový svaz ČR ocenil činnost Václava Paulíka

Ve čtvrtek 22.června se v klubovně SH TJ Jiskra Havlíčkův Brod, uskutečnil šachový turnaj mládeže

  “ŠACHOVÝ TALENT 2023”, který byl současně připomenutím “Mezinárodního dne šachu” a 50.výročí opětovné aktivní činnosti šachistů v HB.

   Turnaj navštívili také předseda komise pro marketing a komunikaci ŠSČR Ing, Josef Bednařík, který zhodnotil dlouholetou činnost Václava Paulíka v šachovém hnutí a předal mu ocenění. Poděkování za pomoc a podporu manžela obdržela rovněž Marie PaulÍková.

Čtěte více

Z činnosti Šachového oddílu Křižánky

Stalo se už každoroční dobrou tradicí oddílu, uspořádávat pro hráče těsně  před letními prázdninami akci, na které hodnotíme  jejich  dosažené roční  sportovní výkony a odměníme je za jejich výsledky. Tato tradice trvá již 3 roky,  od vzniku našeho sportovního spolku a i  letos se uskutečnila v sobotu 17.6 v budově  VC obce Křižánky. Na ni byly pozváni všichni naši důležití partneři, se kterými jsme v průběhu roku v kontaktu a úzce spolupracujeme. Rodiče dětí, ředitelé Z a MŠ v regionu, Sponzoři a Obecní zastupitelé. K  našemu milému překvapení se nás letos rozhodli navštívit a podpořit také funkcionáři z KŠSV paní Eva Kořínková – předsedkyně  Svazu  a paní Šimečková – hospodářka.  Celkově  se dostavilo na tuto  významnou akci  33 našich šachových příznivců.

Čtěte více

Černobílé království v Nové Cerekvi

V Nové Cerekvi se v sobotu dne 10. 6. 2023 konalo Cerekvické putování za pohádkou, které pořádal místní Sbor pro občanské záležitosti ve spolupráci s nadšenými dobrovolníky. Na startu každý obdržel kartičku se seznamem stanovišť, ve kterých jim po splnění úkolu pohádková bytost napsala značku, aby mohli putovat dále. Jedním z jedenácti stanovišť bylo „Černobílé království“

Čtěte více

Březnové Mistrovství ČR mládeže v šachu do 16 let a jeho doprovodné turnaje (FIDE Open a Národní Open) – závěrečná zpráva

Od 11. do 18. března 2023 se konalo Mistrovství České republiky mládeže v šachu do 16 let v Teplicích v hotelu Panorama, kde byla větší část výpravy také ubytovaná. Z Kraje Vysočina se mistrovských soutěží a doprovodných turnajů zúčastnilo celkem 30 šachistů. V mistrovských kategoriích soutěžilo 5 chlapců a 9 dívek, v turnaji Národní Open 14 hráčů a ve FIDE Open dva. Účast mladých hráčů byla realizována v rámci projektu KCTM, který finančně podpořil Kraj Vysočina a Šachový svaz ČR.

Čtěte více