Obecné propozice Přeboru škol Kraj Vysočina 2023/2024

Komise mládeže Krajského šachové svazu Vysočina zveřejňuje postupovou soutěž pro žáky základních a středních škol

 Přebor škol v šachu

(Mistrovství ČR školních týmů v šachu)

a vydává Propozice přeboru škol 2023/2024  v Kraji Vysočina.

Jedná se o postupovou soutěž žáků základních a středních škol řádného denního studia. Soutěž bude tradičně probíhat ve třech věkových kategoriích:

1. žáci z 1. -5. tříd ZŠ

2. žáci z 6. -9. tříd ZŠ a příslušných ročníků osmiletého gymnázia

3. studenti a žáci středních škol

Termíny školních kol:  říjen- prosinec 2023 (dle možností škol, nemusí se konat). Pokud školní kolo uspořádáte, uvítáme zaslání zprávy, rádi zveřejníme na webu KŠSV. Zprávu zasílejte na e-mail: evakorinkova@seznam.cz.

Termíny okresních kol: listopad 2023 – leden 2024. Propozice zašlou pořadatelé okresních kol ke schválení na email: kankova.d@seznam.cz. Termín zaslání propozic pro pořádání listopad/prosinec v roce 2023 do 20.11.203. Termín zaslání propozic pro pořádání leden/únor v roce 2024 do 31.12.2023.

Krajské kolo proběhne v měsíci únor/březen 2024. Termín a konkurzní řízení bude vyhlášeno po novém  roce.

Okresní kola pro jednotlivé okresy zajistí tito pořadatelé:

okres Pelhřimov –  DDM Pelhřimov, v termínu 22.-23.11.2023

okres Třebíč – DDM Třebíč, v termínu 14.12.2023

okres Jihlava – ZŠ Otokara Březiny Jihlava, v termínu 21.12.2023

okres Žďár nad Sázavou – ŠO TJ Žďár nad Sázavou z.s. a Active-SVČ Žďár nad Sázavou, v termínu 19.1.2024

okres Havlíčkův Brod – AZ centrum Havlíčkův Brod, v termínu 26.1.2024

Vklad: doporučujeme co nejmenší, aby neodrazoval školy od účasti v soutěži, max 600,-Kč (vklad musí být stejný pro všechny školy v daném okrese). Krajský šachový svaz Vysočina přispěje pořadatelům okresních kol částkou 500 Kč.

V okresním kole přeboru škol startují ve všech třech věkových kategoriích čtyřčlenná družstva škol. Na soupisce mohou být uvedeni 4 hráči plus 2 náhradníci, pokud pořadatel nestanoví jinak (všichni členové družstva musí být žáky stejné školy, žádné hostování není dovoleno). Je povoleno, že družstva kategorie 2 a 3 mohou být doplněna i žáky mladšími při splnění podmínky příslušnosti k jedné škole. Každý hráč však může hrát v jedné úrovni pouze za družstvo jedné věkové kategorie.

Pozor na sestavování soupisky: Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid ELO ČR nebylo o více než 300 bodů nižší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce pod ním a současně aby nebylo o více než 300 bodů vyšší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce nad ním. U hráčů bez ELO platí nasazovací koeficienty (3.VT = 1250, 4.VT = 1100, 5.VT = 1000). Platí VT uvedené v databázi členů ŠSČR.

Hraje se podle „Pravidel šachu FIDE“ pro rapid šach.  Partie bude prohlášena

za prohranou po dokončení druhého nepřípustného tahu v téže partii. 

Hodnocení družstev je olympijským systémem. Tempo hry a systém hry určuje dle podmínek organizátor okresního kola.

Pořadatel zašle obratem výsledky okresního kola přeboru škol a krátkou zprávu + foto předsedkyni  KŠSV (evakorinkova@seznam.cz), v kopii předsedovi KM KŠSV (zeza1068@gmail.com) a koordinátorce projektu Šachy do škol (kankova.d@seznam.cz).

Do Krajského kola postoupí družstva, která se umístí na 1. -2. místě v okresním kole. Pokud nebude v některém okrese sehrána okresní kola, KM KŠSV rozhodne o účasti či neúčasti škol z těchto okresů v krajském kole.

KM ŠSČR doporučuje výsledky všech kol započítávat na rapid ELO ČR. Informace o zápočtu musí být nedílnou součástí propozic.

V Pelhřimově 29. 10. 2023

Jan Zezula

Předseda KM KŠSV

Napsat komentář