Mezinárodní den šachu a jak hrát podle pravidel – 100 výročí založení FIDE – akce v rámci grantového programu Šachy na Vysočině v Pelhřimově

V rámci oslav Mezinárodního dne šachu pořádal v Pelhřimově místní šachový oddíl v sobotu 29. 6. 2024 zajímavou a poučnou přednášku, zaměřenou na Mezinárodní den šachu, na pravidla této královské hry a šachový trénink. Akce přilákala necelé dvě desítky účastníků a nabídla všem přítomným jedinečnou příležitost prohloubit své znalosti a zlepšit své dovednosti.

Přednáška se konala v klubovně sportovní haly v Pelhřimově. V úvodu hlavní organizátorka Drahomíra Kaňková seznámila přítomné s prezentací Mezinárodního dne šachu. Připomněla sté výročí založení Mezinárodní šachové federace FIDE a i přání této organizace o vytvoření světového rekordu, jak se Česká republika zapojí do oslav tohoto výročí a vytvoření rekordu. Seznámila přítomné s letními festivaly a turnaji CZECH TOUR.

Druhým přednášejícím byl rozhodčí 1. třídy Martin Hejda, který proškolil přítomné ze šachových pravidel. Svůj výklad doplnil svými zkušenostmi z jednotlivých turnajů a upozornil na časté chyby hráčů. Přítomní měli možnost si vyzkoušet nastavování digitálních hodin s přídavky času. Dalším tématem bylo sestavování soupisek, vysvětlení písmenkových hráčů a vyhledáváni v programu chess-results.com.

Třetím přednášejícím byl Lukáš Kaňka, člen místního oddílu, který zastoupil pana Hejdu z důvodu nutného odjezdu. Věnoval se tématům trénink on-line a rozborům partií. Zdůraznil důležitost pečlivého studia a pochopení jednotlivých tahů a strategií. Představil program chess.cz a lichess.org. Závěrem si přítomní vyzkoušeli několik šachových úloh.

Během přednášky měli účastníci možnost klást otázky a diskutovat. Atmosféra byla přátelská a otevřená, což umožnilo vznik mnoha zajímavých debat a výměnu zkušeností mezi hráči.

Akce byla hodnocena pozitivně, byla inspirativní a poučná.

Mezinárodní den šachu tak byl v Pelhřimově důstojně oslaven a přinesl přítomným nové podněty a poznatky této krásné hry.

Drahomíra Kaňková

členka ŠO TJ Spartak Pelhřimov a hlavní pořadatelka přednášky

Prezentace Mezinárodní den šachu

Napsat komentář