Závěrečná zpráva série soustředění KCTM konaných v roce 2020

V tomto roce jsme měli již dávno splněn projekt soustředění KCTM v Kraji Vysočina a dokonce ještě něco navíc.  První soustředění, které se uskutečnilo klasickým setkáním v Pelhřimově 22. února, bylo na několik měsíců jediné, které se podařilo uspořádat. Po tomto prvním soustředění nás poprvé v roce uvěznila koronavirová  opatření v našich domovech. Všichni jsme asi věřili, že se podaří tento prapodivný vir brzy překonat a vrátíme se k běžnému životu.  Jenže skutečnost byla jiná.

Až v měsíci 6. června se podařilo uskutečnit druhé soustředění v Náměšti nad Oslavou.  Vše vypadalo nadějně a věřili jsme v již třeba omezený, ale normálu blížící se provoz v tomto roce. Věděli jsme, že máme v projektu skluz, a tak jsme netradičně naplánovali zajímavé víkendové soustředění v areálu Sport park Kocanda v Želivi. Toto víkendové soustředění naplnilo plán 3. a 4. soustředění. V tu chvíli jsme asi nikdo netušili, že je to naše poslední společné osobní setkání a v tomto roce se již společně neuvidíme.  Někteří hráči v tomto letním rozvolnění opatření využili možnosti a sehráli nějaký ten turnaj, ale oproti normálu to bylo stále dosti omezené.

Když pak v září, po nástupu dětí do škol a rodičů do zaměstnání po dovolených, se začala opět nepříznivě vyvíjet situace s koronavirem, došlo brzy na druhé uzavření většiny činností a sportů. Nezbývalo, než najít odvahu a z čeho jsem já i zejména trenér Petr Mičulka, trenér mladších hráčů, měl obavu, a udělat soustředění prostřednictvím online. Situace s koronavirem nenaznačovala, že by se mohla konat soustředění klasickým způsobem, a tak jsme se do toho pustili a naplánovali páté soustředění jako první online na 24. října. 

Naše myšlenky se ubíraly zejména tím, že naplníme projekt, vyzkoušíme, jak to budou hráči zvládat. Za pomoci Petra Veličky, který měl s trénováním online již bohaté zkušenosti, se to podařilo zrealizovat. K našemu milému překvapení se ukázalo, že mnoho starších hráčů již tyto zkušenosti má, a že není pro ně problém se soustředění účastnit. U těch mladších jsme měli velké obavy, ale zájem a snaha se přidat byla velmi povzbudivá.

První soustředění proběhlo s drobnými technickými problémy, kdy se nováčci učili navázat spojení a obsluhovat program Skype, prostřednictvím kterého se soustředění konalo. Odezvy byly převážně pozitivní, a tak na sebe dlouho nenechalo čekat i plánované 6. soustředění . Jako druhé online se uskutečnilo 7. listopadu. To mělo naplnit projekt soustředění.

Za vším špatným hledejme vždy něco pozitivního a protiváhou za nemožnost osobního setkání se online soustředění dají uspořádat za nižší náklady. Odpadají zejména náklady na cestovné trenérům, pronájmy prostor, odpadají i cestovní náklady rodičům, a jak se ukázalo i odpadá časová náročnost. Poslední dvě soustředění online uspořila tedy v projektu nějaké peníze a bylo možné těchto peněz využít na další soustředění. Jako pozitivum vidím i to, že online soustředění přilákalo  hráče, kteří se  osobních soustředěních, kam museli dojíždět, neúčastnili.

Protože nebylo možné stále o víkendech hrát soutěže. Pokračovali jsme  ve čtrnáctidenních intervalech online soustředěních.    Po druhém online soustředění jsme po vyhodnocení jediného negativa, že soustředění online v délce 6 hodin je dost náročné na udržení koncentrace a ještě umocněné online školní výukou přes týden, se rozhodli soustředění zkrátit na 4 hodiny do jednoho bloku s malými přestávkami.

Přivedlo to další nové zájemce, kteří se šestihodinových obávali, a i rodiče to uvítali, protože to nezabíralo celou sobotu a mohli tak volné odpolední hodiny využít na jiné aktivity.  Soustředění sedmé, osmé i deváté, která se konala 21. listopadu, 5. prosince a 19. prosince se vždy těšila vysoké účasti a zájmu. Trenéři si postupem pochvalovali zlepšující se aktivitu hráčů v odpovědích na otázky a kladené úkoly. I když jsem si myslel, že 19. prosince se prostřednictvím Skype s trenéry setkají hráči naposledy, přišla možnost, a tak jsme s trenéry, připravili i desáté a jedenácté soustředění na vánoční prázdniny jestli se to tak dá v tomto roce nazvat. Ve dnech 28. a 30. prosince se tedy uskutečnila dvě soustředění, která již opravdu byla poslední v tomto roce.

Závěrem bych chtěl poděkovat oběma trenérům GM Petru Veličkovi i Petru Mičulkovi, za jejich přínos pro naši šachovou mládež. Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným hráčům, všem rodičům, za účast, podporu a pomoc při realizaci v této složité době. Tato zpráva již vzniká v novém roce a bohužel zatím nic nenasvědčuje tomu, že se brzy vrátíme k osobním setkáním a zejména k šachovnicím.  Budeme se snažit i v tomto novém roce, alespoň formou online soustředění udržet naši mládež v šachové bdělosti a dát jim možnost přípravy na ten den, kdy usedneme opět k šachovnicím a oni budou moci prodat nasbírané vědomosti.

S přáním všeho nejlepšího do nového roku, brzkému návratu k šachovým deskám, ale hlavně pevné zdraví se těším na brzké setkání alespoň u online soustředění.

Za KCTM v KŠSV

Jan Zezula

Souhrnné tabulky účastí, témat, řešení úkolů, bodování za
skupinu B pro všechny, kteří byli v této skupině aspoň na 1 den
soustředění, zpracoval Petr Mičulka:

řešení úkolů KCTM 2020 – skupina B

skupina B Mičulka – KCTM 2020 s body aktivita + úkoly

skupina B Mičulka – účast na KCTM 2020

témata Mičulka B 2020

Napsat komentář