Zápis z prvního jednání VV KŠSV v roce 2021

ZÁPIS č. 1/2021

z online jednání VV KŠS Vysočina dne 3. 1. 2021

Účastníci:: E. Kořínková E. Šimečková, D. Kaňková, J. Fišar a J. Kratochvíl

Projednávané body:  

  1. Příprava konference KŠSV 2021 – projednávána forma a termín konference, proběhla zkouška online prostředí

Usnesení 1/1/2021: VV KŠSV schválil uspořádání Konference KŠSV 2021 online formou. Konference proběhne v úterý 9. 2. 2021 od 18 hodin. VV KŠSV ukládá:

  1. předsedkyni KŠSV připravit a zveřejnit pozvánku na konferenci. Termín: do 5. 1. 2021
  2. členům VV zpracovat podklady na konferenci a zaslat je předsedkyni. Termín: do 24. 1. 2021
  3. předsedkyni KŠSV ze zaslaných příspěvků vytvořit Výroční zprávu KŠSV za rok 2020. Termín: do 31. 1. 2021                             
  1. KCTM

Je třeba zpracovat Závěrečnou zprávu KCTM a Vyúčtování dotace na KCTM za rok 2020. Na začátku února se bude podávat žádost o dotaci na KCTM na rok 2021, je třeba ji připravit.

Usnesení 1/2/2021: VV KŠSV ukládá:

a) manažerovi projektu KCTM  a hospodářce KŠSV zpracovat závěrečnou zprávu a vyúčtování KCTM za rok 2020. Termín: do 20. 1. 2021

b)  manažerovi projektu KCTM  připravit žádost o dotaci na KCTM 2021. Termín: do 24. 1. 2021

  1. Soutěže družstev řízené KŠSV – trvá nouzový stav, systém PES neumožňuje hrát soutěže. Projednán návrh předsedy komise STK odložit kola naplánovaná na 10. a 17. 1. 2021.

Usnesení 1/3/2021: VV KŠSV souhlasí s odložením 4. kola KP Vysočiny ze dne 17. 1. 2021 na neurčito, 5. kola KS Vysočiny ze dne 10. 1. 2021 na neurčito a 5. kola RS Vysočiny ze dne 17. 1. 2021 na neurčito.

  1. Různé
  2. Konkurzy na KP mládeže – dosud nebyly vypsány na rok 2021, probírány možnosti

Usnesení 1/4/2021: VV KŠSV ukládá KM KSSV vypsat konkurzy na KP mládeže. Termín: do 31. 1. 2021

  • informace a diskuze a šachovém dění v ŠSČR, 16. 1. proběhne online schůzka ŠSCR s předsedy krajských svazů
  • další schůze VV KŠSV proběhne dle potřeby

Zapsala: Eva Kořínková                                                                                    Ověřil: Josef Fišar

Napsat komentář