Grantový program Šachy na Vysočině 2024

Krajský šachový svaz Vysočina vyhlašuje grantový program Šachy na Vysočině 2024.   

Zaměření: Grantový program Šachy na Vysočině si klade za cíl podpořit oddíly Krajského šachového svazu Vysočina v klubové činnosti

Podporované aktivity:

a) zapojení do akce Vysočina v pohybu vyhlášené Krajem Vysočina

b) uspořádání akce na podporu šachu (turnaj pro neregistrované, turnaj pro ženy, seniory, propagační akce ženského nebo seniorského šachu pro veřejnost (přednáška, simultánka s ženou nebo seniorem, turnaj neregistrovaných, článek do médií (minimální formát textu A5 + 1 fotografie, velikost písma 12, jednoduché řádkování) – minimálně 10 účastníků). 

c) uspořádání akce u příležitosti Mezinárodního dne šachu – turnaj, propagační akce pro veřejnost (simultánka, přednáška pro veřejnost, článek do médií (minimální formát textu A5 + 1 fotografie, velikost písma 12, jednoduché řádkování), zábavný kvíz s šachovou tématikou apod. – minimálně 15 účastníků.

Oprávnění žadatelé: šachové oddíly registrované v Krajském šachovém svazu Vysočina

Období: Dotace je určena pro podporované aktivity realizované od 12. 3. 2024 do 31. 12. 2024.

Výše dotace: Každý oddíl KŠSV, kterýrealizuje a doloží realizaci alespoň 1 z podporovaných aktivit, obdrží dotaci 80 Kč na každého aktivního člena oddílu uvedeného v databázi KŠSV ke dni 17. 3. 2024 do maximální výše dotace 2500 Kč. Dotace se poskytuje maximálně za 1 z podporovaných aktivit. Na dotaci není právní nárok. O udělení dotace rozhoduje výkonný výbor KŠSV, který si vyhrazuje právo poskytnout dotaci oddílu i za více aktivit, pokud se některé oddíly nezapojí. V případě nejasností konzultujte aktivitu předem s VV KŠSV.

Náležitosti žádosti:

Oddíl, popis podporované aktivity (minimálně 100 slov), fotodokumentace.

Žádost zašlete do 31. 12. 2024 na e-mail: evakorinkova@seznam.cz.

Text výzvy je zde.

Tabulka je zde.

Napsat komentář