Projekt podpory hráčů ŠCTMKV na Mistrovství České republiky juniorů H18 a H20 a juniorek D18 a D20 2024

Podpora se týká všech hráčů z Listiny talentů, kteří se MČR zúčastní.

ŠCTM v KV a KŠSV nevysílají na MČR vedoucího výpravy a trenérské zajištění. Každý účastník se účastní individuálně a trenérské zajištění si zajišťuje dle vlastních potřeb nebo s využitím trenérů při MČR.

Podpora na trenérskou činnost pro MČR:

  1. Každý hráč z Listiny talentů KŠSV s kritérii skupina Juniorů, který se zúčastní Mistrovství České republiky v mistrovské kategorii, má nárok na podporu ve výši 1100,- Kč na individuální trenérskou přípravu při MČR.

Motivační odměny na trenérskou činnost:

  1. Každému hráči, který se umístí na MČR na 1. místě v mistrovské kategorii, poskytne ŠCTM v KV odměnu ve výši 5000,- Kč na individuální trenérskou přípravu.
  2. Každému hráči, který se umístí na MČR na 2. místě v mistrovské kategorii, poskytne ŠCTM v KV odměnu ve výši 3000,- Kč na individuální trenérskou přípravu.
  3. Každému hráči, který se umístí na MČR na 3. místě v mistrovské kategorii, poskytne ŠCTM v KV odměnu ve výši 2000,- Kč na individuální trenérskou přípravu.
  4. Každému hráči, který se umístí na MČR na 4. – 6. místě v mistrovské kategorii, poskytne ŠCTM v KV odměnu ve výši 1000,- Kč na individuální trenérskou přípravu.

Požadavky ŠCTM v KV na udělení podpory:

  1. Každý hráč do 7 dnů od skončení MČR ve spolupráci s trenérem napíše krátký článek, ve kterém zhodnotí své působení na MČR, a přidá jednu svoji okomentovanou partii.
  2. Své hodnocení zašle na email manažera: manazerkmkssv@seznam.cz a zároveň na e-mail: m.pavlis@email.cz
  3. Tento článek pak bude zveřejněn na webu KŠSV.
  4. Trenérská činnost je možná i prostřednictvím online přípravy (např. Skype).

Jihlava, 7. 2. 2024                                                                                                    Jana Rybáčková

manažerka ŠCTM v KV

Rozpočet je zde.

Napsat komentář