Krajské kolo přeboru družstev škol v šachu 2024

Termíny a kategorie:

úterý  5.3.2024  – 3.kat.– studenti a žáci středních škol

středa 6.3.2024 – 2.kat.- žáci 6.-9. tříd ZŠ a příslušných ročníků víceletého gymnázia

čtvrtek 7.3.2024 – 1.kat.- žáci z 1. – 5. tříd ZŠ

Místo:                  Sportovní hala, Jungmannova 1495/8, 591 01 Žďár nad Sázavou

Časový plán:      Prezence 8:20-8:50 hod., zahájení v 9:00 hodin,  ukončení cca ve 14:00 hodin.

Řídící orgán:      Komise mládeže Krajského šachového svazu Vysočina

Pořadatel:          Šachový oddíl TJ Žďár nad Sázavou, z. s.,

Ředitel soutěže: RNDr. Josef Fišar, e-mail: josef.fisar.st@post.cz, tel. 731 285 780

Rozhodčí:           Josef Fišar, R3

Přihlášky:           Mailem do 22.2.2024 na adresu ředitele turnaje, vzor přihlášky je přílohou těchto propozic.

Startovné:          500 Kč za družstvo, hradí se na místě v hotovosti.

Právo účasti:

4-členná družstva z jednotlivých škol, která postoupila z okresních kol, všichni hráči musí být žáky stejné školy.

Podmínka příslušnosti k danému ročníku školy musí být splněna s tou jedinou výjimkou, že družstva kategorie 2 a 3 mohou být doplněna i žáky mladšími při splnění podmínky příslušnosti k jedné škole. Každý hráč však může hrát pouze za družstvo jedné věkové kategorie.

Pořadatel má právo udělit DK do max. počtu 10 týmů v kategorii.

Soupiska:

Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid ELO ČR nebylo o více než 150 bodů nižší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce pod ním a současně aby nebylo o více než 150 bodů vyšší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce nad ním. U registrovaných hráčů bez ELO platí nasazovací koeficienty (3.VT = 1250, 4.VT = 1100, 5.VT = 1000) uvedené v databázi členů ŠSČR. Neregistrovaným hráčům se počítá 5.VT.

Systém hry:

Každý s každým, tempo 2x 12 min + 5 s/tah bez povinného zápisu.

Hraje se podle Soutěžního řádu ŠSČR a Rozpisu krajského kola přeboru škol v šachu v Kraji Vysočina 2023/2024. Nepřípustný tah se trestá přidáním dvou minut ve prospěch soupeře, partie bude prohlášena za prohranou teprve po dokončení druhého nepřípustného tahu v téže partii.

Vedoucí družstev zodpovídají za správné nahlášení výsledků po ukončení každého kola. Námitky lze uplatnit nejpozději 5 minut po ukončení kola za poplatek 100 Kč. V případě kladného vyřízení námitky se poplatek vrací.

Výsledky budou zaslány na ELO-R.

Vyhodnocení:

1.počet získaných bodů všech členů družstva (bodování-za výhru v partii 1 bod, za remízu ½ bodu)

2. Sonneborn-Berger, 3. vzájemný zápas, 4. větší počet bodů na 1.šachovnici, 5. větší počet bodů na 2.šachovnici, 6. větší počet bodů na 3.šachovnici, 7. los

V případě lichého počtu družstev, vítězí družstvo, které má volno, poměrem 4:0, nastoupí-li v plném počtu hráčů.

Cenový fond:    Diplom pro všechna družstva, poháry a medaile pro první tři družstva, drobné ceny pro všechny hráče.

Postupy:             První 2 družstva z každé kategorie postupují do celostátního kola.

Hrací materiál:  Pro všechny účastníky zajistí pořadatel.

Poznámky:

Nebude přestávka na oběd, občerstvení lze zakoupit na místě v bufetu cca mezi 10-12 hod.

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy těchto propozic před začátkem turnaje.

GDPR: Přihlášením do turnaje dává účastník resp. jeho zákonný zástupce souhlas se zpracováním osobních dat účastníků, nutných pro zápočet turnaje na LOK, prezentaci výsledků a souhlas s pořízením jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů.

Žďár n.Sáz.  30.1.2024                                                                                                           Fišar Josef

PŘIHLÁŠKA DO KRAJSKÉHO PŘEBORU DRUŽSTEV ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL    .

Žďár nad Sázavou    

Družstvo (škola) :    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Kategorie :                  1.         2.         3.       (nehodící se vymazat nebo škrtnout)

Datum soutěže:       .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Soupiska:

 Příjmení, jménorok narozeníročník ZŠ, SŠELO (u registr.hráčů)
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

Vedoucí družstva (doprovod):  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Kontaktní telefon vedoucího:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Kontaktní e-mail vedoucího:     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Potvrzení vedení školy :      

V   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       Dne    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Napsat komentář