V těchto dnes slaví své kulatiny Jiří Widerlechner z ŠO Gordic Jihlava

Jiří začal v Jihlavě hrát šachy v roce 1983, když přestoupil z Třeště do Sokola Bedřichov. S Bedřichovem bojoval jako hráč v soutěžích jako KP I. třídy (později divize a 2. liga). Ještě například v sezóně 2003–2004 přispěl s úspěšností 89 % k postupu Bedřichova do 2. ligy. Velice aktivním hráčem byl zhruba až do roku 2010, poté už svoji hráčskou kariéru s přibývajícím věkem omezil.

Kromě hraní působil také v různých funkcích, ať už na klubové úrovni, či například jako dlouholetý člen komise mládeže v Kraji Vysočina.

Jakožto organizátor dlouhé roky pořádal každoročně dva velmi populární turnaje mládeže „O jihlavský koláč Lapek“ a „Minolta open“. Jeden z turnajů sice v průběhu času zmizel, ale zanedlouho se bude hrát již 26. ročník DDM Open.

Mnozí však Jiřího znají hlavně jako trenéra jihlavské mládeže. Více než 25 let pod jeho vedením vyrůstali mladí šachisté. Hlavně jeho zásluhou je tak Jihlava již dlouhá léta stabilním účastníkem první ligy mládeže (ale např. v sezónách 2008/2009 a 2009/2010 hrála také extraligu).

Do dalších let přejeme hodně pohody a radosti v životě, a především pak dostatek zdraví, abychom se i nadále mohli potkávat u 64 polí.

Jménem ŠO Gordic Jihlava

Tomáš Mouryc, předseda (a bývalý žák)

Výkonný výbor KŠSV se k přání připojuje a děkuje Jiřímu Widerlechnerovi za celoživotní zájem o šachy a péči o rozvoj mladých talentů. Díky němu máme na Vysočině řadu talentovaných hráčů. Děkujeme i za činnost v rámci Krajského šachového svazu Vysočina.

Do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví, optimismus a ještě mnoho šachových talentů a uspořádaných turnajů.

Vážený pane Jiří, vážíme si Vaší práce v šachovém prostředí a děkujeme za ni.

S úctou

Eva Kořínková, předsedkyně KŠSV

Napsat komentář