Zpráva z pátého soustředění talentované mládeže v roce 2021

V sobotu 27. března se konalo již páté soustředění Šachového centra talentové mládeže v kraji Vysočina.  Účastnilo se celkem 38 mladých šachistů a šachistek.  Vše probíhalo bez zjevných technických problémů, hráči se zapojují čím dál více aktivně do práce s trenéry, tak z toho máme velkou radost.  Početná účast je pro nás palivem pro další práci.

Zhodnocení on-line soustředění KCTM Vysočina 27.3.2021 – skupina A

Soustředění se zúčastnilo celkem 22 hráčů, což je o jednoho více, než na soustředění před 2 týdny. Dá se říci, že účast na posledních soustředěních je konzistentní.

Jako tradičně bylo soustředění 4 -hodinové – 4 výukové bloky po cca 55 minutách s třemi krátkými přestávkami. Témata byla probrána dle propozic. Opět jsem dětem ukázal vzorové partie, na závěr každého bloku se řešila jedna úloha, průběžně probíhaly analýzy zajímavých momentů z jednotlivých partií. Delší dobu jsme tentokrát věnovali i rozboru řešení domácích úloh.

Aktivní účast na soustředění jsem opět řešil formou jednoduchých úloh či otázek. Jedna úloha byla zhruba v polovině a druhá úplně na závěr („uprchlíků“ spěchajících na oběd bylo tentokrát méně) – viz tabulka účasti. 2 body mají Ti, co prošli oběma „kontrolami, bod Ti, kteří jen jednou (nula tentokrát nenastala).

Připojení tentokrát trochu zlobilo, podařilo se to naštěstí vyřešit restartem či přechodným vypnutím kamery.

                                                                                                                        GM Petr Velička

Zpráva ze soustředění KCTM 2021-05 online 27.03.2021 (skupina B):

Soustředění se uskutečnilo online prostřednictvím Skype, kdy se účastníci přihlašovali předem organizátorovi i trenérům dle instrukcí v propozicích. Páté soustředění v roce 2021 bylo stejně jako předchozí čtyřhodinové. Ing. Petr Mičulka si pro skupinu B připravil následující téma: Strategie 2 – Bezpečí krále a střední hra. Materiály byly připraveny ve formě ChessBase a pro snadnější pochopení jednotlivých myšlenek byly v průběhu výkladu doplňovány systematickou barevnou grafikou. V tématu Strategie jsme pokračovali zadržením krále v centru a začali jsme probírat partie s typickými pěšcovými formacemi – spojení pěšci, opožděný pěšec. Okomentovali jsme si asi 10 vzorových partií. Probrané téma bude ještě zasláno e-mailem včetně úkolů do příštího soustředění.

Skupina B byla obsazena 16 mladými hráči, kterým jsem za správná řešení i aktivitu v chatu přiděloval body. I tentokrát bylo vzhledem k volbě tématu více vysvětlování a méně prostoru k bodování (zato příště v budou všichni v taktickém tématu bodově „odškodněni“), nicméně poznamenal jsem si u jednotlivých dětí následující počty bodů:

David Horák (TJ Spartak Pelhřimov) 3, Pavel Brož (Světlá) 5, Filip Šorf (Žďár) 6, Kvido Wasserbauer (H.Brod) 9, Antonín Čermák (Pelhřimov) 6, Ladislav Vojtěch (Velká Bíteš) 4, Alex Brsoyan (Gambit Jihlava) 4, Metoděj Vojtěch (Velká Bíteš) 5, Ondřej Malý (TJ+DDM Náměšť) 4, Vojtěch Havel (Pelhřimov) 2,  Vít Kovařík (Gambit Jihlava) 3, Stanislav Pelán (TJ+DDM Náměšť) 8, Aleš Havelka (Gambit Jihlava) 4, Kamila Havelková (Gambit Jihlava) 6, Kryštof Spilka (Gambit Jihlava) 2, Adam Novotný (Světlá) 5 bodů.

Dnešní soustředění byla skupina s názvem „KCTM B Mičulka 27.3“, na dalších soustředěních bude vytvořena jen z hráčů přihlášených na soustředění a lišit se bude v číslech na konci podle data.

Petr Mičulka

Všem děkujeme za účast a těšíme se na další soustředění.

Dne 1.4. 2021 za ŠCTM v KV Jan Zezula

Napsat komentář