Konkurzy na KP mládeže 2021

KM KŠSV vyhlašuje konkurzní řízení na pořádání krajských přeborů pro mládež na rok 2021. KM ŠSČR vydala kalendář akcí  a na pořádání KP máme 3 volné víkendy s tím, že se bude moci hrát od měsíce května t. r.

Termín: 1.-2.5.2021

               8.-9.5. 2021

             19.-20.6.2021

Zájemci o uspořádání soutěží odešlou svoji přihlášku do konkurzu do 20.dubna 2021,

z časových důvodů zároveň s přihláškou pošlou i propozice na KPDMŽ a KPM a KP jednotlivců v rapid šachu.  

Termínový kalendář mládeže ŠSČR:
1. – 2. 5. = Soutěže KM KŠS
8. – 9. 5. = Soutěže KM KŠS
12. – 16. 5. = MČR HD8 + Repre soustředění mládeže + Scouting
22. – 23. 5. = Mládežnické ligy (za 12. 12. 2020 a za 16. 1. 2021)
29. – 30. 5. = MČRDSŽ
4. – 6. 6. = Mládežnické ligy (za 23. – 25. 4. 2021)
12. – 13. 6. = MČRDMŽ
19. – 20. 6. = Soutěže KM KŠS
21. – 29. 6. MČR mládeže, juniorů, juniorek

Pokud bude i nadále situace nepříznivá, vyčkáme stanoviska KM ŠSČR a o dalších krocích budeme informovat.

pozdravem

Drahomíra Kaňková

Předsedkyně KM KŠSV

Konkurzy:

1. Krajský přebor mládeže kategorie HD10 a HD12

2. Krajský přebor mládeže kategorie HD14 a HD16

3. Krajský přebor družstev mladších žáků

4. Krajský přebor družstev mládeže

5. Krajský přebor mládeže v rapid šachu kategorie HD10 a HD12

6. Krajský přebor mládeže v rapid šachu kategorie HD14 a HD16

1. Krajský přebor mládeže kategorie HD10 a HD12

Termín: září 2021, nesmí kolidovat s mistrovskými soutěžemi mládeže.

Dotace: KŠSV: – 1.500,-  Kč

                          – Medaile a diplomy pro 1.-3. místo,

Dotace ŠCTM v KV:  Náklady na trenérské zajištění, rozbory partií (1 trenér, 8 hodin, sazba dle ekonomické směrnice ŠSČR).

Výše vkladu: max 200,- Kč

Požadavky na pořadatele:

– Zápočet na LOK ČR.

– Zajistit vhodnou hrací místnost, hrací materiál a partiáře pro účastníky.

– Nabídnout možnost cenově dostupného ubytování a stravování.

– Do 7 dnů zpracovat a odeslat příslušné podklady pro zápočet turnaje na LOK.

Tempo hry: 40 minut na partii + 30 sekund na tah s povinným zápisem

2. Krajský přebor mládeže kategorie HD14 a HD16

Termín: září 2021, nesmí kolidovat s mistrovskými soutěžemi mládeže.

Dotace: KŠSV: – 1.500,-  Kč

                         – Medaile a diplomy pro 1.-3. místo

Dotace ŠCTM v KV:  Náklady na trenérské zajištění, rozbory partií (1 trenér, 8 hodin, sazba dle ekonomické směrnice ŠSČR).

Výše vkladu: max 200,- Kč

Požadavky na pořadatele:

– Zápočet na LOK ČR.

– Zajistit vhodnou hrací místnost, hrací materiál a partiáře pro účastníky.

– Nabídnout možnost cenově dostupného ubytování a stravování.

– Do 7 dnů zpracovat a odeslat příslušné podklady pro zápočet turnaje na LOK

Tempo hry: 40 minut na partii + 30 sekund na tah s povinným zápisem

3. Krajský přebor družstev mladších žáků

Termín: v průvodním dopisu

Dotace: KŠSV: – 1.500,-  Kč

                          –  Medaile a diplomy pro 1.-3. místo

Výše vkladu: max 600,- Kč/družstvo

Požadavky na pořadatele:

– Zajistit vhodnou hrací místnost, hrací materiál a partiáře pro účastníky.

Tempo hry: min. 2×20 minut +5 s/tah

Podrobnosti: viz rozpis soutěže

4. Krajský přebor družstev mládeže

Termín: v průvodním dopisu

Dotace: KŠSV: – 1.500,-  Kč

                         – Medaile a diplomy pro 1.-3. místo

Výše vkladu: max 600,- Kč/družstvo

Požadavky na pořadatele:

– Zápočet na LOK ČR.

– Zajistit vhodnou hrací místnost, hrací materiál a partiáře pro účastníky.

– Do 7 dnů zpracovat a odeslat příslušné podklady pro zápočet turnaje na LOK

Tempo hry:

Účast 5 a více družstev:

Základní skupina: Systém každý s každým. Tempo: 2 x 30 minut na partii + 10 s / tah bez zápisu. Hraje se dle platných pravidel FIDE pro rapid šach, dle Přílohy pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach a Soutěžního řádu ŠSČR, není-li tímto rozpisem určeno jinak.

Finále: Do  finále postupují nejlepší dva týmy ze základní skupiny. Hrají se dva vzájemné zápasy. Tempo: 2 x 90 minut na partii + 30 s / tah s povinným zápisem. Hraje se dle platných pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR, není-li tímto rozpisem určeno jinak.

Účast 4 a méně družstev: Systém každý s každým. Tempo: 40 minut na partii + 30 sekund na tah s povinným zápisem.. Hraje se dle platných pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR, není-li tímto rozpisem určeno jinak.

Podrobnosti: viz rozpis soutěže

5. Krajský přebor mládeže v rapid šachu kategorie HD10 a HD12

Termín: v průvodním dopisu  

Dotace: KŠSV: – 1.500,-  Kč

                          – Medaile a diplomy pro 1.-3. místo

Výše vkladu: max 200,- Kč

Požadavky na pořadatele:

– Zápočet na LOK ČR.

– Zajistit vhodnou hrací místnost, hrací materiál a partiáře pro účastníky.

– Do 7 dnů zpracovat a odeslat příslušné podklady pro zápočet turnaje na LOK.

Tempo hry: 2×20 minut + 5 s/tah

6. Krajský přebor mládeže v rapid šachu kategorie HD14 a HD16

Termín: v průvodním dopisu

Dotace: KŠSV: – 1.500,-  Kč

                         – Medaile a diplomy pro 1.-3. místo

Výše vkladu: max 200,- Kč

Požadavky na pořadatele:

– Zápočet na LOK ČR.

– Zajistit vhodnou hrací místnost, hrací materiál a partiáře pro účastníky.

– Nabídnout možnost cenově dostupného ubytování a stravování.

– Do 7 dnů zpracovat a odeslat příslušné podklady pro zápočet turnaje na LOK

Tempo hry: 2×20 minut + 5 s/tah

Všeobecné požadavky na pořadatele všech soutěží:

– Zajistit vhodnou hrací místnost a veškerý šachový materiál.

– Zajistit  věcné ceny.

– Zajistit a uhradit kvalifikovaného rozhodčího, který bude zpracovávat výsledky ve SwissManageru a výsledky zveřejní na www.chess-results.com.

– Umožnit účast v krajském přeboru všem řádně přihlášeným oprávněným účastníkům.

– Vklad použije pořadatel na úhradu části nákladů spojených s pořádáním soutěže. O přidělení pořadatelství rozhodne KM+TMK KŠSV. Rozhodující podmínkou pro přidělení KP při více zájemcích na pořadatelství bude vytvoření co nejlepších podmínek. V případě přidělení pořadatelství akce dále dodržet následující harmonogram:

– Zaslat předsedkyni KM KŠSV elektronickou poštou návrh propozic krajského přeboru zpracovaný ve formátu doc.

– Rozeslat elektronicky propozice krajského přeboru všem oddílům KŠSV.

– Výsledková listina musí mj. obsahovat přesná jména a příjmení hráčů, rok narození a oddílovou příslušnost hráče (příp. může být k výsledkové listině připojena startovní listina, kde budou tyto údaje uvedeny).

– Ihned po skončení zaslat předsedkyni KM KŠSV seznam postupujících včetně mailových adres. Jestliže pořadatel, jemuž bude pořádání přiděleno, nedodrží požadavky uvedené výše či vlastní sliby uvedené v konkurzní nabídce, případně bude porušen harmonogram úkolů, má KŠSV právo požadovat vrácení části dotace, a to až do přidělené výše.

Všeobecné podmínky konkurzu na pořadatele soutěží:

Zájemci o uspořádání soutěží odešlou svoji přihlášku do konkurzu do 20.dubna 2021,  výši vkladu, zamýšlenou organizaci a systém turnaje, cenový fond, nabídku on-line přenosu, jméno a adresu ředitele turnaje, možnost stravování a v případě KP jednotlivců i ubytování s cenami za ubytování. U kapacity hracích sálů je třeba dbát na dodržení dostatečného prostoru pro hráče.

Přihlášky do konkurzu zasílejte na e-mailovou adresu:

Drahomíra Kaňková, kankova.d@seznam.cz.

                                                                                Drahomíra Kaňková

                                                                                Předsedkyně KM + TMK KŠSV

V Pelhřimově 23.03.2021

Napsat komentář