Zpráva ze čtvrtého soustředění talentované mládeže v roce 2021

V sobotu 13. března se uskutečnilo již 4. soustředění ŠCTM v KV. Po dotazu na četnost soustředění a názoru trenérů jsme se rozhodli pokračovat ve 14 ti denním intervalu. Sice už se objevuje únava a frustrace hráčů z početného trénování a nemožnosti si zahrát šachovou partii. S příslovím těžce na cvičišti, lehko na bojišti věřím, že kdo vytrvá sklidí za jeho píli odměnu v podobě zlepšení jejich šachové hry a věřím, že i dosáhnou nějakého pěkného úspěchu. Všichni snad doufáme, že po skončení této naplánované série tří soustředění se již bude moci hrát. Musíme být trpěliví nedělat si velké naděje, abychom pak nebyli ještě více zklamáni a otrávení tím, že se tak nestane. Já sám si dělám naděje, že první turnaje se budou moci hrát až o prázdninách. Hlavně si přeji, aby se již rozeběhla příští sezona a dohrála se.

Zhodnocení on-line soustředění KCTM Vysočina 13.3.2021 – skupina A

Soustředění se zúčastnilo celkem 21 žáků, což je oproti soustředění před 2 týdny mírný nárust. Účast dlouhodobě osciluje kolem 20, což si myslím, že je číslo velmi vysoké.

Jako tradičně bylo soustředění 4-hodinnové. 4 výukové bloky po cca 55 minutách se třemi krátkými přestávkami. Témata byla probrána dle plánu-koncovky střelce proti jezdci za přítomnosti věží a Iniciativa. Opět jsem dětem ukázal zorové partie, na závěr každého bloku se řešila jedna úloha, průběžně probíhaly analýzy zajímavých momentů z jednotlivých partií.

Aktivní účast na soustředění jsem opět řešil formou jednoduchých úloh. Jedna úloha byla hned na začátku (2 opozdilci jí nestihli) a druhá úplně na závěr (zde pro změnu bylo několik „uprchlíků“, kteří zřejmě spěchali na oběd) – viz tabulka účasti.

Problémy s připojením či komunikací nebyly žádné, všem účastníkům jsem poslal materiály ve formátu pgn.

Zpracoval GM Petr Velička

Zpráva ze soustředění KCTM 2021-04 online 13.03.2021 (skupina B):

Soustředění se uskutečnilo online prostřednictvím Skype, kdy se účastníci přihlašovali předem organizátorovi i trenérům dle instrukcí v propozicích. Čtvrté soustředění v roce 2021 bylo stejně jako předchozí čtyřhodinové. Ing. Petr Mičulka si pro skupinu B připravil následující téma: Plán 2 – Hodnocení pozice a tvorba plánu. Materiály byly připraveny ve formě ChessBase a pro snadnější pochopení jednotlivých myšlenek byly v průběhu výkladu doplňovány systematickou barevnou grafikou. V tématu Plán jsme pokračovali hodnocením pozice a z něj vycházející tvorbou plánu. Okomentovali jsme si asi 10 vzorových partií. Probrané téma bude ještě zasláno e-mailem včetně úkolů do příštího soustředění.

Skupina B byla obsazena 13 mladými hráči, kterým jsem za správná řešení i aktivitu v chatu přiděloval body. Tentokrát bylo vzhledem k volbě tématu více vysvětlování a méně prostoru k bodování, nicméně poznamenal jsem si u jednotlivých dětí následující počty bodů:

David Horák (TJ Spartak Pelhřimov) 7, Pavel Brož (Světlá) 15, Filip Šorf (Žďár) 13, Kvido Wasserbauer (H.Brod) 13, Antonín Čermák (Pelhřimov) 11, Ladislav Vojtěch (Velká Bíteš) 13, Alex Brsoyan (Gambit Jihlava) 10, Metoděj Vojtěch (Velká Bíteš) 11, Ondřej Malý (TJ+DDM Náměšť) 12, Vojtěch Havel (Pelhřimov) 2, Vít Kovařík (Gambit Jihlava) 8, Stanislav Pelán (TJ+DDM Náměšť) 13, Adam Novotný (Světlá) 12 bodů.

Dnešní soustředění byla skupina s názvem „KCTM B Mičulka 13.3“, na dalších soustředěních bude vytvořena jen z hráčů přihlášených na soustředění a lišit se bude v číslech na konci podle data.

Na všechny statečné a bojující hráče se těšíme opět v sobotu 27. března v 8:30.

  Jan Zezula, manažer ŠCTM v Kraji Vysočina

Napsat komentář