Zpráva z třetího soustředění talentované mládeže v roce 2021

V sobotu 27. února se uskutečnilo třetí online soustředění ŠCTM v Kaji Vysočina. Soustředění se stále těší velké oblibě hráčů, ale budeme rádi, kdyby se přidali i další. Jak to vypadá, tak nás brzký návrat za šachovnice nečeká. Věříme, že jste již mnozí otrávení z této situace a stejně tak jako já přemýšlíte kdo škodí víc zda kovid-19 nebo naše vláda a jejich opatření, ale bohužel s tím moc nenaděláme a musíme to brát jako jednu neskutečně dlouhou šachovou partii. Všichni věříme, že jednou zvítězíme a sejdeme se opět za šachovnicemi. 

Naplánovaná série tří soustředění úspěšně skončila, a tak jsem se ptal, zda nějak formát změnit. Zejména frekvence soustředění byla předmětem dotazu.  V odpovědích přišlo, že hlavně aby soustředění byla.  Část z vás se přizpůsobí, část by uvítala tři týdenní frekvenci a větší skupinka se vyjádřila pro 14tidenní.  Spojíme-li část, co se přizpůsobí s těmi pro 14 dní vychází většina. Po poradě s trenéry i současnému dalšímu omezení pohybu jsme se rozhodli zachovat na další období tří soustředění opět frekvenci po 14 dnech. Věříme, že kdo chce na sobě pracovat, tuto píli zúročí. V brzké době vydáme tedy propozice opět na sérii tří soustředění. Nyní se pojďme podívat na jak to viděli při třetím soustředění oba trenéři:

Zhodnocení on-line soustředění KCTM Vysočina 27.2.2021 – skupina A

Soustředění se zúčastnilo celkem 19 žáků, což je oproti soustředění před 2 týdny mírný pokles, ale myslím si, že účast na soustředěních si drží velmi slušný standard.

Soustředění bylo opět 4-hodinové se třemi krátkými přestávkami. Témata byla probrána dle plánu (Čínský drak a koncovky různobarevných střelců za přítomnosti věží). Opět jsem dětem ukázal vzorové partie, na závěr každého bloku se řešila jedna úloha, průběžně probíhaly analýzy zajímavých momentů z jednotlivých partií.

Stejně jako na minulých 2 soustředěních jsem prezenci řešil formou jednoduchých otázek. 3 opozdilci (Martin Žaža, David Žaža a Filip Zedníček) nestihli úvodní otázku. Na druhou otázku v průběhu soustředění už odpověděli všichni.  Problémy s připojením či vytočením se tentokrát nevyskytly žádné, takže celé soustředění proběhlo v naprostém pořádku. Všem účastníkům soustředění jsem poslal materiály ze soustředění (včetně úloh) ve formátu pgn.

Zpracoval GM Petr Velička

Zpráva ze soustředění KCTM 2021-03 online 27.02.2021 (skupina B):

Ing. Petr Mičulka si pro skupinu B připravil následující téma: Taktika 1. díl – Vazba

Soustředění se uskutečnilo online prostřednictvím Skype, kdy se účastníci přihlašovali předem organizátorovi, tak trenérům dle instrukcí v propozicích. Pro přehled účastníků byl několikrát během soustředění vyfocen monitor se jmény účastníků.

Třetí soustředění v roce 2021 bylo čtyřhodinové. Materiály byly připraveny ve formě ChessBase a pro snadnější pochopení jednotlivých myšlenek byly v průběhu výkladu doplňovány systematickou barevnou grafikou. Téma taktiky jsme začali podtématem Vazba, ke kterému jsme si v dnešních 4 hodinách ukázali a vysvětlili asi 60 příkladů jednodušších i trochu složitějších. Probrané téma bude ještě zasláno e-mailem včetně úkolů do příštího soustředění.

Skupina B byla obsazena 15 mladými hráči, kterým jsem za správná řešení i aktivitu v chatu přiděloval body. Tentokrát se jednalo o zatím nejbohatší bodovou sklizeň, neboť jsem tématu využil ke krátkým ukázkám a prostor pro reakce byl obrovský, navíc taktika jde mladým šachistům nejlépe:

David Brychta (Gambit Jihlava) 38 bodů, Adam Brychta (Gambit Jihlava) 16, Vojtěch Havel (Spartak Pelhřimov) 2, Pavel Brož (Světlá) 30, Alex Brsoyan (Gambit Jihlava) 14, Adam Novotný (Světlá) 34, Filip Šorf (Žďár) 20, Kryštof Spilka (Jihlava) 8, Kvido Wasserbauer (H.Brod) 18, Antonín Čermák (Pelhřimov) 22 body, Ladislav Vojtěch (Velká Bíteš) 12, Metoděj Vojtěch (Velká Bíteš) 18, Ondřej Malý (TJ+DDM Náměšť) 20, Stanislav Pelán (TJ+DDM Náměšť) 22, Vít Kovařík (Gambit Jihlava) 18 bodů.

Dnešní soustředění byla skupina s názvem „KCTM B Mičulka 27.2“, na dalších soustředěních bude vytvořena jen z hráčů přihlášených na toto soustředění a lišit se bude v číslech na konci podle data.

Petr Mičulka

Za ŠCTM v KV a tým trenérů

  Jan Zezula, manager projektu

Napsat komentář