Zpráva z druhého soustředění talentované mládeže v roce 2021

Minimální preventivní program

Druhé online soustředění na sebe nenechalo dlouho čekat a hned 14 dnů po prvním opět v sobotu 13. února se hráči opět slyšeli s trenéry na online soustředění ŠCTM v Kraji Vysočina. Po drobných technický potížích v prvním soustředění se vše vypadá tentokrát podařilo bez problémů.  Vzhledem k tomu, že sledujeme a vyhodnocujeme účast a pracovitost hráčů, mají za úkol trenéři provádět nějakou formu prezence.  Nemůžeme a ani nechceme nikoho do soustředění nutit, ale také nemůžeme dopustit, aby byli někteří hráči prezentování, že se účastnili, a přitom si udělají jen čárku při zahájení a pak to vypadá, že u monitoru nejsou. Proto trenéři průběžně prověřují, zda jsou hráči opravdu přítomni soustředění. Také je sledována aktivita hráčů na otázky trenérů. Jak budete moci číst v hodnocení trenérů, jsou tam jisté nedostatky.  Opravdu nikoho nechceme nutit, ale je v mých myšlenkách odměnit pracovité hráče. A proto je potřeba vědět, že je možné a dost pravděpodobné, že se účast a aktivita na soustředěních může projevit na podpoře hráčů při turnajích jako je MMaS, MČR aj.

Nyní už jen krátká hodnocení očima trenérů:

Zpráva ze soustředění KCTM 2021-02 online 13.02.2021 (skupina B):

Ing. Petr Mičulka si pro skupinu B připravil následující téma: Strategie – 1. díl

Soustředění se uskutečnilo online prostřednictvím Skype, kdy se účastníci přihlašovali předem organizátorovi, tak trenérům dle instrukcí v propozicích. Pro přehled účastníků byl několikrát během soustředění vyfocen monitor se jmény účastníků.

Druhé soustředění v roce 2021 bylo čtyřhodinové. Materiály byly připraveny ve formě ChessBase a pro snadnější pochopení jednotlivých myšlenek byly v průběhu výkladu doplňovány systematickou barevnou grafikou. Téma strategie v šachové partii je velmi široké a tak byly dnešní 4 hodiny 1. dílem tohoto tématu. V některém z následujících soustředění budou předneseny další příklady v dalších dílech Strategie. První díl tématu „Strategie“ se věnoval základním strategickým zásadám zahájení – boj o střed, vývin figur, jak zacházet s pěšci. Probrané téma bude ještě zasláno e-mailem včetně úkolů do příštího soustředění.

Skupina B byla obsazena 14 mladými hráči, kterým jsem za správná řešení i aktivitu v chatu přiděloval body:

David Brychta (Gambit Jihlava) 14 bodů, Adam Brychta (Gambit Jihlava) 9, Jakub Stejskal (Gambit Jihlava) 6, Vojtěch Havel (Spartak Pelhřimov) 1, Pavel Brož (Světlá) 8, Kamila Havelková (Gambit Jihlava) 1, Aleš Havelka (Gambit Jihlava) 1, Alex Brsoyan (Gambit Jihlava) 5, Adam Novotný (Světlá) 2, Filip Šorf (Žďár) 9, Kryštof Spilka (Jihlava) 8, Kvido Wasserbauer (H.Brod) 2, Ladislav Vojtěch (V.Bíteš) 6, Antonín Čermák (Pelhřimov) 2 body.

Vzhledem k velkému počtu klientů ve skupině „KCTM B Mičulka“ – téměř 30 adres bude pro každé soustředění vytvořena nová skupina, v názvu bude na konci přidáno datum, tentokrát „KCTM B Mičulka 13.2“ (příští soustředění bude skupina „KCTM B Mičulka 27.2“ vytvořena jen z hráčů přihlášených na toto soustředění. Pro větší počet účastníků a větší množství názvů kontaktů na skype, chatu, mailech atd. – např. Lada Čermáková / Lada / Antonín Čermák / PistulkovaL@seznam.cz atd. (to je jeden žák) pro větší přehlednost vytvořím další tabulku s přehlednými kontakty (kdo je kdo).

Zhodnocení on-line soustředění KCTM Vysočina 13.2.2021 – skupina A

Soustředění se zúčastnilo celkem 23 žáků, což je po období kolem vánoc a přelomu nového roku opětovný nárust.

Soustředění bylo jako obvykle 4-hodinové se třemi krátkými přestávkami. Témata byla probrána dle plánu (Lavírování a Oběť kvality na c3), ukázal jsem dětem několik vzorových partií, přičemž jsme několik zajímavých pozic společně analyzovali. Ke konci každého bloku děti řešily jednu úlohu a následně proběhla diskuze ke vzniklým pozicím.

Prezenci jsem tentokrát řešil formou jednoduchým šachových otázek. Úvodní otázku nestihli Tomáš Koumar a Matěj Pavliš – údajně vznikl nějaký problém při hromadném prozvánění všech účastníků. Oba jsem prozvonil znovu po následné reklamaci, úvodní otázku ale oba propásli. Na otázky opět nereagoval Matěj Ecler, Ruda Richter se pro změnu nestihl vrátit z přestávky a propásl druhou prezentační otázku.

Jinak ale proběhlo vše hladce a bez problémů. Z celého soustředění obdrželi všichni účastníci materiál a úkoly ve formátu pgn.

Zpracoval GM Petr Velička

Věříme, že hráči, kteří se na soustředění přihlašují, chtějí maximálně využít tuto příležitost a budou svou aktivitou a dochvilností nápomocni trenérům, ale také tak je tím odmění za jejich snahu je něco naučit. Věřím, že se zase v hojném počtu uslyšíte na 3. online soustředění 27. února v obvyklém čase. Také budeme velice rádi za připomínky, náměty, ale i třeba kritiku, protože jen tak můžeme zlepšovat a udržet soustředění příjemné a užitečné.

        Za ŠCTM v Kraji Vysočina   Jan Zezula, manager projektu

Napsat komentář