Zpráva z prvního soustředění talentované mládeže v roce 2021

Začal nám nový rok 2021 a neřád Covid-19 nám stále otravuje naše životy a šachové dění. Všichni stále vyhlížíme v naději konec této omezující doby a těšíme se ke skutečným šachovým deskám.  Bohužel i když se náznaky rozvolnění objevují, stále není možné si šachy tváří v tvář zahrát. A tak nám nezbývá než hrát a trénovat online.

Na mnoha hráčích už je znát únava a otrávenost, že nemohou poměřit svoje síly se svými soupeři, ale i kamarády. Víme, že je to čím dá náročnější se přimět k šachovému studiu, když nemůžeme to pak ověřovat a prodávat v praxi, ale věříme, že vytrvalost se všem kdo budou pracovat vyplatí. Proto jsme po krátké pauze opět zahájili online soustředění ŠCTM v Kraji Vysočina. První soustředění roku 2021 se konalo v sobotu 30. ledna.  Trenérské činnosti se opět ujala dvojice GM Petr Velička a Petr Mičulka. Pokračujeme také v čtyřhodinovém bloku s malými přestávkami.

Pro první soustředění si Petr Velička připravil téma: Věžové koncovky V+3P vs V+2P a Petr Mičulka : Plán 1. díl. 

Zhodnocení očima trenérů:

Zhodnocení on-line soustředění KCTM Vysočina 30.1.2021 – skupina A

Soustředění se zúčastnilo celkem 18 žáků, což je zhruba stejně jako u soustředění, která byla v závěru minulého roku – zdá se, že se vytvořila určitá „klientela“, která se soustředění pravidelně účastní.

Soustředění bylo, jak se stalo zvykem 4-hodinové se třemi kratšími přestávkami (5-10 min).

Téma bylo tentokrát jen jedno – věžové koncovky V+3P vs V+2P. Jednalo se o téma velice rozsáhlé a byl jsem rád, že jsem za ty 4 hodiny stihl dětem ukázat vše nejpodstatnější.

Technické problémy se nám opět vyhýbaly (až snad na jednu výjimku – Tomáš Koumar, ten měl nějaký problém s internetem a vypadával mu obraz)

V rámci prezentace jsem tentokrát zařadil na úvod a poté zhruba v polovině soustředění vždy jednu lehkou úlohu (jednotažka), až na jednu výjimku (Matěj Ecler) všichni do chatu řešení napsali. Koncem každého bloku byla vždy ještě jedna úloha a následovala kratší diskuze.

Z celého soustředění obdrželi všichni účastníci materiál a úkoly ve formátu pgn.

Zpracoval GM Petr Velička

Vyhodnocení bodovací soutěže řešení domácích úkolů za rok 2020

1.místo           Jakub Zezula               92 bodů

2.místo           Martin Policar            75 bodů

3.místo           Lucie Rybáčková         64 bodů

Zpráva ze soustředění KCTM 2021-01 online 30.01.2021 (skupina B):

Pro skupinu B připravil následující téma: Plán – I. díl

Soustředění se uskutečnilo online prostřednictvím Skype, kdy se účastníci přihlašovali předem organizátorovi, tak trenérům dle instrukcí v propozicích. Pro přehled účastníků byl několikrát během soustředění vyfocen monitor se jmény účastníků.

První soustředění v roce 2021 bylo čtyřhodinové. Materiály byly připraveny ve formě ChessBase a pro snadnější pochopení jednotlivých myšlenek byly v průběhu výkladu doplňovány systematickou barevnou grafikou. Téma plánu v šachové partii je velmi obsáhlé a tak se dnešní 4 hodiny nazvaly I. dílem, v některém z následujících soustředění budou předneseny další příklady v II. dílu. První díl tématu „Plán“ byl o vysvětlení toho, co to vůbec je a proč ho potřebujeme. Začínal nejjednoduššími matovými postupy a pokračoval koncovkami a posléze střední hrou. Probrané téma bude ještě zaslána e-mailem včetně úkolů do příštího soustředění.

Skupina B byla obsazena 12 mladými hráči, kterým jsem za správná řešení i aktivitu v chatu přiděloval body:

David Brychta (Gambit Jihlava) 7 bodů, Adam Brychta (Gambit Jihlava) 7, Jakub Stejskal (Gambit Jihlava) 14, Vojtěch Havel (Spartak Pelhřimov) 4, Pavel Brož (Světlá) 8, Kamila Havelková (Gambit Jihlava) 9, Aleš Havelka (Gambit Jihlava) 5, Stanislav Pelán (TJ+DDM Náměšť nad Oslavou) 13, Ondřej Malý (TJ+DDM Náměšť nad Oslavou) 2, Alex Brsoyan (Gambit Jihlava) 11, Adam Novotný (Světlá) 6 a Vít Kovařík (Gambit Jihlava) 12.

Poprvé se nám stalo, že jeden z chlapců inicioval skupinu „KCTM B Mičulka“ jako první, pak jsem nemohl sdílet obrazovku. Vyřešili jsme to tak, že všichni jsme se odpojili a nový přenos jsem zahájil já a ostatní se přihlásili na prozvonění. Bohužel jeden ze zájemců – Filip Šorf – se se mnou pokoušel neúspěšně spojit. To mne moc mrzí, dostane aspoň probírané materiály e-mailem. Systém mi také hlásí, že počet klientů na prozvonění je příliš velký – ve skupině „KCTM  B Mičulka“ je téměř 30 adres, ačkoliv jednotlivých soustředění se účastnilo loni vždy mezi 10-18 účastníky. Rozhodl jsem se, že od příštího soustředění budu pro každé tvořit novou skupinu, v názvu bude na konci přidáno datum, např. „KCTM B Mičulka 13.2.“ Dále je třeba upozornit účastníky, aby nezačínali činnost skupiny, ale přihlašovali se až po prozvonění trenérem.   

 Ing. Petr Mičulka                                                                                            

Na závěr bych chtěl poděkovat všem hráčům, kteří naši snahu opětují jejích zájmem a účastí na soustředěních. Poděkování také patří všem rodičům, kteří svým dětem s online pomáhají. Dále bych rád oslovil všechny rodiče a hráče, kteří se online soustředění nějak bojí, nebo je mají v nelibosti, protože se děti celý týden připravují online i do škol a již nechtějí, aby našli odvahu anebo přehodnotili svá rozhodnutí a bojovali společně s námi.  My víme, že je to náročné, ale musíme bojovat za udržení mládeže a budoucnosti této královské hry.  Myslím, že jsme natolik upravili dobu soustředění, že ty 4 hodinky s malými pauzami nejsou již velkou zátěží i po celém týdnu online školní výuky.

Za ŠCTM v Kraji Vysočina   Jan Zezula, manager projektu

Napsat komentář