Projekt podpory mládeže na MČR mládeže 2021

Projekt podpora hráčů ŠCTM v KV na Mistrovství České republiky se týká všech hráčů z Listiny talentů, kteří se MČR zúčastní.

ŠCTM v KV a KŠSV nevysílají na MČR vedoucího výpravy a trenérské zajištění. Každý účastník se účastní individuálně a trenérské zajištění si zajišťuje dle vlastních potřeb nebo s využitím trenérů při MČR.

Podpora na trenérskou činnost pro MČR:

  1. Každý hráč z Listiny talentů KŠSV s kritérii skupina A, který se zúčastní Mistrovství České republiky v mistrovské kategorii má nárok na podporu ve výši 1200,- Kč na individuální trenérskou přípravu při   MČR.
  2. Každý hráč z Listiny talentů KŠSV s kritérii skupina B, který se zúčastní Mistrovství České republiky v mistrovské kategorii má nárok na podporu ve výši 1000,- Kč na individuální trenérskou přípravu při MČR.
  3. Každý hráč z Listiny talentů KŠSV s kritérii skupina C, který se zúčastní Mistrovství České republiky v mistrovské kategorii má nárok na podporu ve výši 800,- Kč na individuální trenérskou přípravu při MČR.

Motivační odměny na trenérskou činnost:

  1. Každý hráč, který se umístí na MČR na 1. místě v mistrovské kategorii poskytne ŠCTM v KV odměnu ve výši 5000,- Kč na individuální trenérskou přípravu.
  • Každý hráč, který se umístí na MČR na 2.  místě v mistrovské kategorii poskytne ŠCTM v KV odměnu ve výši 3000,- Kč na individuální trenérskou přípravu.
  • Každý hráč, který se umístí na MČR na 3. místě v mistrovské kategorii poskytne ŠCTM v KV odměnu ve výši 2000,- Kč na individuální trenérskou přípravu.
  • Každý hráč, který se umístí na MČR na 4. – 6. místě v mistrovské kategorii poskytne ŠCTM v KV odměnu ve výši 1000,- Kč na individuální trenérskou přípravu.

Požadavky ŠCTM v KV na udělení podpory:

  1. Každý hráč do 7. dnů ve spolupráci s trenérem po skončení MČR napíše krátký článek o MČR, ve kterém zhodnotí své působení na MČR. Tento článek pak bude zveřejněn na webu KŠSV.
  2. Trenérská činnost je možná i prostřednictvím online přípravy (např. Skype)

  Dne: 22.02.2021                                                                                         Jan Zezula

                                                                                                                     Manažer ŠCTM v KV

*ŠCTM v KV = Šachové centrum talentové mládeže Kraje Vysočina

rozpočet

Napsat komentář