Zpráva z 5. soustředění talentované mládeže Kraje Vysočina

Páté soustředění talentované mládeže z Kraje Vysočina se tentokrát uskutečnilo prezenčně v Jihlavě v sobotu 11. května 2024. Zúčastnilo se jej 25 hráčů a hráček. Původně bylo přihlášeno 32 dětí, ale postupně se především z důvodu nemoci omluvily. Mládežníci byli rozděleni do tří skupin po 12, 6 a 7.

Skupinu A vedl GM Petr Velička, který vybral pro mladé šachisty následující témata: boj figury proti pěšcům ve střední hře a věžové koncovky 4P vs 3P na jednom křídle. Soustředění i svou skupinu zhodnotil následovně: „Soustředění se zúčastnilo 12 žáků. Tentokrát to byly z větší části mladší a méně zkušené děti než na minulých akcích. Musím ale poznamenat, že se to do jisté míry projevilo na koncentraci a disciplíně, takže jsem byl nucen občas zvýšit hlas. Témata soustředění byla probrána dle propozic, dopolední blok byl vyhrazen tématu „Boj pěšců proti figurám ve střední hře“ a odpolední pak tématu „Věžové koncovky 4P vs 3P na jednom křídle“. V každém bloku byly dvě menší přestávky (vždy po necelé hodině výuky) a závěrečná část každého bloku byla věnována rozehrávání tréninkových pozic rapid tempem se zapisováním tahů. Z dětí byl nejaktivnější benjamínek Antonín Kukla. Věřím, že ze soustředění si většina dětí odnesla spoustu cenných poznatků, které využijí ve své další šachové praxi, a urychlí se tím jejich šachový růst.“

Skupina B byla pod trenérským vedením IM Davida Kaňovského. Proběhlé soustředění viděl následovně: „Probrali jsme základy pěšcových koncovek a útok/iniciativu v šachové partii na ukázkách Morphyho a Anderssena. Výkonnost dětí při plnění úkolů byla rozdílná, vynikal Adam Brychta. Dařilo se také Štěpánce Blažkové a Soně Mourycové.“

KM Petru Mičulkovi byla svěřena skupina C. Jeho pohled na soustředění i mladé šachisty najdete zde: Další letošní soustředění bylo prezenční, v pěkném prostředí jihlavského DDM. Bylo šestihodinové s přestávkami. Pro skupinu C byla připravena témata Potrestání chyb v zahájení, Hra podle plánu a Přechod do pěšcovky. Každé téma tvořily ukázky z partií jak světových velmistrů, tak z vlastní praxe. Ukázky jsem doplňoval v průběhu výkladu barevnou grafikou pro lepší pochopení důležitých myšlenek. Mladí šachisté se na vyzvání zúčastňovali diskuze a hledali řešení, každý příklad byl pak vysvětlen. Za aktivitu v průběhu tréninku se přidělovaly body a bonbóny. Probraná témata budou ještě zaslána e-mailem ve formátu pgn (i původně přihlášeným, kteří onemocněli).

Skupina C byla z původně očekávaného počtu 11 obsazena 7 mladými hráči, které jsem za správná řešení i aktivitu obodoval následovně: Amur Gantulga 2 body (příčina – jazyková bariéra), Štěpán Klement 7 bodů, Iva Mourycová 18 bodů, Jakub Balaj 20 bodů, Vojtěch Havel 11 bodů, Jakub Havlů 18 bodů, Michal Krčil 1 bod.“

V Jihlavě dne 20. května 2024

Jana Rybáčková, manažer ŠCTM v KV

   Jméno  Skupina  SazbaKalkulace
GM Petr VeličkaA500/h x 6 hod.3000,-
IM David KaňovskýB500/h x 6 hod.3000,-
KM Petr MičulkaC450/h x 6 hod.2700,-
CP – společné auto (Mičulka + Velička) 60 km x 4,5 60 km x 4,5540,-  
CP – auto (Kaňovský) 70 km x 4,5 70 km x 4,5630,-
CP Stravování P. Velička  200,-
CP Stravování D. Kaňovský  193,-
CP Stravování P. Mičulka  180,-
CELKEM  10443,-

Finální rozpočet – 5. soustředění talentovaná mládeže (prezenční) – 11. 5. 2024

Napsat komentář