Zpráva o činnosti KM a TMK KŠSV za měsíc únor

Členové: Olga Policarová, Jana Rybáčková, David Brychta, Josef Fišar ml., Marek Pavliš, Jan Zezula (3. 3. omluven)

Schůzky: 2x online (18. 2., 3. 3.), mail

  1. Členové KM byli seznámeni s průběhem opakovaného konkurzu na KP jednotlivců a KPDM. Zatím přišla přihláška a návrh propozic na KP jednotlivců od Spartaku Velká Bíteš (termín: 14. – 15. 9. 2024). Termín uzávěrky opakovaného konkurzu je pátek 15. března 2024.
  2. Schváleny byly propozice 2. a 3. soustředění talentované mládeže ONLINE včetně nákladů na trenéry. Dále byly schváleny propozice turnaje O velikonočního beránka v Náměšti nad Oslavou (LVM). Na začátku března došlo ke schválení projektu podpory na MČR do 8 let včetně předpokládaných nákladů.
  3. Byl projednán a schválen plán soustředění (duben–červen 2024). Plán byl zaslán trenérům a vedoucím šachových oddílů. Je rozjednáno prezenční soustředění pro 3 skupiny na 11. května 2024 v Jihlavě. Přislíbili nám připravit materiály na soustředění GM Petr Velička, IM David Kaňovský a KM Petr Mičulka. V dubnu a červnu by se měla uskutečnit dvě online soustředění (každý měsíc jedno).
  4. Bylo zhodnoceno 1., 2. i 3. soustředění talentované mládeže. Na soustředění se přihlásilo 34, 35 a 37 mládežníků. Viz bod 3 výše.
  5. Byla vyhodnocena realizovaná beseda s rodiči pod názvem „Máme doma malého šachistu/šachistku“. A přemýšlíme o dalším pokračování, a to 1. května na turnaji LVM v Jihlavě. Obsahem by byly: výběr letního turnaje (včetně nabídky turnaje ve Žďáře nad Sázavou) a pokračování besedy na téma hráč – oddíl – trenér – rodič – škola.
  6. Projednali jsme návrh rozpočtu ŠCTM a KM. Zatím je především pro měsíce červenec–prosinec velmi orientační, jelikož se v letních měsících budou konat MEU a ME. ME se bude konat v Praze, proto se předpokládá, že bude více zájemců o účast v turnaji. První informace vydal šachový svaz: ME mládeže v Praze! « Šachový svaz České republiky (chess.cz). Bližší informace o ME budou sděleny na schůzce v rámci turnaje MČR do 16 let.
  7. Členové KM byli informováni o valorizaci ELA a s tím spojené případné změny v LT KŠSV, která bude aktualizována k 1. dubnu 2024.
  8. Předsedkyně KM KŠSV oslovila jednotlivé kluby, aby jí poskytly informaci ohledně účasti jejich členů na MČR do 8 let, aby dle získaných informací byl připraven projekt podpory na turnaji.

Za KM KŠSV

Jana Rybáčková a Olga Policarová

V Koutech nad Desnou dne 9. března 2024

Napsat komentář