Projekt podpory hráčů na Mistrovství Moravy a Slezska 2023

Podpora hráčů na Mistrovství Moravy a Slezska 2023

Projekt podpora hráčů ŠCTM v KV na Mistrovství Moravy a Slezska 2023 se týká všech hráčů z Listiny talentů, kteří se Mistrovství Moravy a Slezska zúčastní v mistrovských kategoriích.

ŠCTM v KV a KŠSV   podpoří finančně trenérskou přípravu.  Každý účastník se může účastnit individuálně, ve skupině svého oddílu. Trenérské zajištění si zajišťuje dle vlastních potřeb a dohody s trenérem.

Podpora na trenérskou přípravu na MM a S:

 1. Každý hráč s kritériem A z LT KŠSV, který se zúčastní Mistrovství Moravy a Slezska má nárok na podporu ve výši 1500,- na individuální trenérskou přípravu.
 2. Každý hráč s kritériem B z LT KŠSV, který se zúčastní Mistrovství Moravy a Slezska má nárok na podporu ve výši 1200,- na individuální trenérskou přípravu.
 3. Každý hráč s kritériem C z LT KŠSV, který se zúčastní Mistrovství Moravy a Slezska má nárok na podporu ve výši 500,- na individuální trenérskou přípravu.

Motivační odměny na trenérskou činnost:

 1. Každý hráč, který se umístí na MMaS na 1. místě v mistrovské kategorii poskytne ŠCTM v KV odměnu ve výši 3 000,- na individuální trenérskou přípravu.
 2. Každý hráč, který se umístí na MMaS na 2. místě v mistrovské kategorii poskytne ŠCTM v KV odměnu ve výši 2 000,- na individuální trenérskou přípravu.
 3. Každý hráč, který se umístí na MMaS na 3.  místě v mistrovské kategorii poskytne ŠCTM v KV odměnu ve výši 1500,- tis. na individuální trenérskou přípravu.
 4. ŠCTM v KV a KŠSV, na základě schválení KM a VV KŠSV, si vyhrazuje možnost poskytnout motivační odměnu dalším hráčům a hráčkám dle dosažených výsledků po skončení MM a S nebo navýšit odměnu v bodech 1-3.

Požadavky ŠCTM v KV na udělení podpory:

 1. Každý trenér do 7 dnů po skončení MMaS dodá osobně nebo na mail manažera zeza1068@gmail.com  fakturu.
 2. Každý trenér i hráč samostatně do 7 dnů po skončení MMaS napíše článek ve kterém zhodnotí působení  na turnaji. Tento článek pak bude zveřejněn na webu KŠSV.
 3. Pro trenérskou příprava při MMaS může být použito i online formy prostřednictvím internetu (Skype atd.)
 4. Trenér musí mít platnou trenérskou činnost a musí být schopen vystavit fakturu nebo mít uzavřenou dohodu o provedení práce s KŠSV.

       Dne 7. 10. 2023                                                                                  Jan Zezula

                                                                                                              Manažer ŠCTM v KV

Listina talentů k 1. 10. 2023 je zde.

Napsat komentář