Projekt podpora hráčů ŠCTM v KV
na Mistrovství České republiky 2023

Projekt podpora hráčů ŠCTM v KV na Mistrovství České republiky se týká všech hráčů z Listiny
talentů KŠSV, kteří se MČR zúčastní.
ŠCTM v KV a KŠSV nevysílají na MČR vedoucího výpravy a trenérské zajištění. Každý účastník se
účastní individuálně a trenérské zajištění si zajišťuje dle vlastních potřeb nebo s využitím trenérů při
MČR.
Podpora na trenérskou činnost pro MČR:
1) Každý hráč z Listiny talentů KŠSV s kritérii skupina A, který se zúčastní Mistrovství České republiky
v mistrovské kategorii má nárok na podporu ve výši 1300,- Kč na individuální trenérskou přípravu při
MČR.
2) Každý hráč z Listiny talentů KŠSV s kritérii skupina B, který se zúčastní Mistrovství České republiky
v mistrovské kategorii má nárok na podporu ve výši 1100,- Kč na individuální trenérskou přípravu při
MČR.
3) Každý hráč z Listiny talentů KŠSV s kritérii skupina C, který se zúčastní Mistrovství České republiky
v mistrovské kategorii má nárok na podporu ve výši 900,- Kč na individuální trenérskou přípravu při
MČR.
4)
Motivační odměny na trenérskou činnost:
1) Každý hráč, který se umístí na MČR na 1. místě v mistrovské kategorii poskytne ŠCTM v KV
odměnu ve výši 5000,- Kč na individuální trenérskou přípravu.
2) Každý hráč, který se umístí na MČR na 2. místě v mistrovské kategorii poskytne ŠCTM v KV
odměnu ve výši 3000,- Kč na individuální trenérskou přípravu.
3) Každý hráč, který se umístí na MČR na 3. místě v mistrovské kategorii poskytne ŠCTM v KV
odměnu ve výši 2000,- Kč na individuální trenérskou přípravu.
4) Každý hráč, který se umístí na MČR na 4. – 6. místě v mistrovské kategorii poskytne ŠCTM v KV
odměnu ve výši 1000,- Kč na individuální trenérskou přípravu.
Požadavky ŠCTM v KV na udělení podpory:
1) Každý hráč do 10 dnů ve spolupráci s trenérem po skončení MČR napíše krátký článek o MČR, ve
kterém zhodnotí své působení na MČR. Tento článek pak bude zveřejněn na webu KŠSV.
2) Trenérská činnost je možná i prostřednictvím online přípravy (např. Skype)
3) Trenér musí mít platnou trenérskou činnost a musí být schopen vystavit fakturu nebo mít uzavřenou
dohodu o provedení práce s KŠSV.
Dne: 26.01.2023 Josef Kratochvíl
Manažer ŠCTM v KV
*ŠCTM v KV = Šachové centrum talentové mládeže Kraje Vysočina

Projekt

Rozpočet

Napsat komentář