Soustředění mládeže KŠS Vysočina

Termíny konání: sobota: 27.11. 2021.

Místo konání: Online, prostřednictvím Skype

Pořadatel:        Šachové centrum talentované mládeže v Kraji Vysočina

Účast:               Soustředění je určeno talentům KŠSV a ostatním zájemcům v případě        volné kapacity.   

Náklady:         Účastníci mají náklady na trenérské zajištění zdarma.

Témata pro skupinu A: GM Petr Velička, trenér 2. třídy

     1.Katalánský střelec

     2.Pevnosti

* nestihnou-li se témata probrat v dané soustředění, bude dokončeno v následujícím termínu.

Témata pro skupinu B: Petr Mičulka, trenér 2. třídy


Taktika 3 – řešení a rozbor 66 příkladů s hlavními motivy pat, odvazba, vazba zezadu a dalšími taktickými motivy.

Organizační zajištění:

             Jan Zezula, tel: 775 566 030,  zeza1068@gmail.com

             GM Petr Velička, tel: 733 680 171, petvel@seznam.cz

             Petr Mičulka, tel: 734 400 362, petr.miculka@seznam.cz

Oběd:

Přihlášky: Povinnost nahlásit účast nejpozději den předem na mailovou adresu: zeza1068@gmail.com nebo na mail trenéra.

Povinná přihláška je z důvodu, aby o hráči/ce trenér věděl a při zahájení hráče připojil ke skupině!!

V přihlášce u nováčků uvést kontaktní telefon, aby bylo možné popřípadě Vás kontaktovat za účelem vyřešení problémů.  Kdo již byl na online soustředění, stačí se přihlásit a uvézt skupinu kde chce být.

GDPR: Účastníci soustředění i jejich zákonní zástupci dávají svojí účastí souhlas ke                 zveřejňování osobních údajů a pořizování fotografií, popř. videí.

Časový rozpis soustředění pro obě skupiny:

Sobota vždy:

  8:25 – 8:30 – prezentace, přihlášení hráčů ke skupině

  8:30 – 12:30 – Průběh soustředění. V průběhu budou cca 5-10 min. přestávky

Nutnost dodržet včasný příchod a prezentaci. Při pozdním příchodu k PC nemusí být hráč již do soustředění přihlášen!!

V Náměšti nad Oslavou 18.11. 2021                  Jan Zezula, vedoucí ŠCTM v KV

Rozpočet

Napsat komentář