ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH III. TŘÍDY a SEMINÁŘE ROZHODČÍCH II. a III. TŘÍDY

Krajský šachový svaz Vysočina pořádá ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH III. TŘÍDY a SEMINÁŘE ROZHODČÍCH II. a III. TŘÍDY.

Žďár nad Sázavou – sobota 18.12.2021 v 9 hod.

Komu je určeno školení?

Všem zástupcům družstev hrajících ligové a krajské soutěže družstev i dalším zájemcům o získání základní třídy rozhodčího.

Komu je určen seminář?

Seminář slouží k prodloužení platnosti třídy rozhodčího. Je pro rozhodčí, kteří mají třídu R2 nebo R3 a chtějí si prodloužit její platnost.

Právo účasti na školení

Zájemci musí být:           • starší 15 let (= narozeni 18.12.2006 a starší)

• řádně registrovanými členy ŠSČR

• řádně a včas na školení přihlášeni (tj. do 11.12.2021)

Termín: sobota 18.prosince 2021

Vedoucí akce: Fišar Josef st., tel.731285780

Lektoři: R2 Pavliš Jaromír, R3 Eva Kořínková

Místo: klubovna šachového oddílu TJ Žďár nad Sázavou z.s

  Jungmanova 1495/8, 59101 Žďár nad Sázavou

Čas: registrace od 9:00, vlastní program: 9:30 – 17:30

(9:30–16:00 školení – pravidla šachu FIDE, soutěžní řád ŠSČR, klasifikační řád, digitální hodiny, statut rozhodčích, ostatní legislativa, 16:00–17:30 standardizovaný test, závěr).

Poplatek: hradí se u prezentace

školení – řádně přihlášení členové KŠSV 200,-Kč; ostatní řádně přihlášení 400,-Kč.

seminář – řádně přihlášení členové KŠSV 100,-Kč; ostatní řádně přihlášení 200,-Kč

Příplatek za pozdní přihlášku 100,- Kč pro všechny.

Přihlášky: Do 11.12.2021 na e-mail: josef.fisar.st@post.cz nebo na adresu: Josef Fišar, Palachova 1777 / 7, 59101 Žďár Sázavou.

Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení, ev.č.ELO ČR, oddíl, datum narození, adresu, e-mail, telefonní spojení.  Při nízkém počtu přihlášených (5 a méně) se akce neuskuteční.

Zkouška: Akce bude zakončena standardizovaným písemným testem, při němž bude možno používat texty předpisů či jiné poznámky.

Samostudium: U účastníků se předpokládá základní znalost dokumentů uvedených v programu. Školení slouží hlavně jako výklad zmíněných dokumentů a nástin řešení možných situací; také si můžete připravit vlastní dotazy a modelové situace.

Pojďte si zvýšit kvalifikaci a rozšířit své (šachové) obzory !

Akce je přístupná dle aktuálních opatření COVID-19, platných ke dni konání.

Fišar Josef st., předseda KR KŠSV

Napsat komentář