Obecné propozice přeboru škol 2021/2022 v Kraji Vysočina a termíny okresních kol

Zveřejňujeme Propozice přeboru škol 2021/2022 v Kraji Vysočina.

Jedná se o postupovou soutěž žáků základních a středních škol řádného denního studia. Soutěž bude tradičně probíhat ve třech věkových kategoriích:

1. žáci z 1. -5. tříd ZŠ

2. žáci z 6. -9. tříd ZŠ a příslušných ročníků osmiletého gymnázia

3. studenti a žáci středních škol

Termíny školních kol: říjen-  prosinec 2021 (dle možností škol, nemusí se konat). Pokud školní kolo uspořádáte, uvítáme zaslání zprávy, rádi zveřejníme na webu KŠSV. Zprávu zasílejte na e-mail: evakorinkova@seznam.cz.

Termíny okresních kol: listopad – únor 2022. Termíny a propozice zašlou pořadatelé okresních kol KM KŠSV  ke schválení do 20. 11. 2021 na email: kankova.d@seznam.cz.

Krajské kolo proběhne v měsíci březen 2022. Termín a konkurzní řízení bude vyhlášeno po novém  roce.

Okresní kola pro jednotlivé okresy zajistí tito pořadatelé:

okres Pelhřimov –  DDM Pelhřimov 24. 11. 2021 (I. + III. kategorie) a 25. 11. 2021 (II. kategorie)

okres Žďár nad Sázavou – ŠO TJ Žďár nad Sázavou z.s. a Active-SVČ Žďár nad Sázavou – 11. 2. 2022

okres Jihlava – ZŠ Otokara Březiny Jihlava – 24. 2. 2022

okres Havlíčkův Brod – AZ Centrum Havlíčkův Brod – 25. 1. 2022

okres Třebíč – DDM Třebíč – 23. 2. 2022

Vklad: max 400,-Kč (pro všechny školy stejný okres). Krajský šachový svaz Vysočina přispěje pořadatelům okresních kol částkou 500 Kč.

V okresním přeboru startují ve všech třech věkových kategoriích čtyřčlenná družstva škol. Na soupisce mohou být uvedeni 4 hráči plus 2 náhradníci (všichni členové družstva musí být žáky stejné školy, žádné hostování není dovoleno). Je povoleno, že družstva kategorie 2 a 3 mohou být doplněna i žáky mladšími při splnění podmínky příslušnosti k jedné škole. Každý hráč však může hrát v jedné úrovni pouze za družstvo jedné věkové kategorie.

Hraje se podle „Pravidel šachu FIDE“ s možnou úpravou, že nepřípustný tah se trestá přidáním 2 minut ve prospěch soupeře, partie bude prohlášena za prohranou teprve po dokončení druhého nepřípustného tahu v téže partii. 

Hodnocení družstev je olympijským systémem. Tempo hry a systém hry určuje dle podmínek organizátor okresního kola.

Pořadatel zašle obratem výsledky okresního přeboru škol a krátkou zprávu + foto předsedkyni  KŠSV.

Do Krajského kola postoupí družstva, která se umístí na 1. -2. místě v okresním kole. Pokud nebude v některém okrese sehrána okresní kola, KM KŠSV rozhodne o účasti či neúčasti škol z těchto okresů v krajském kole.

KM ŠSČR doporučuje výsledky všech kol započítávat na rapid ELO ČR. Informace o zápočtu musí být nedílnou součástí propozic.

V Pelhřimově 7.10.2021

Drahomíra Kaňková

předsedkyně KM KŠSV

Propozice okresní kolo Žďár nad Sázavou

Propozice okresní kolo Pelhřimov + soupiska

Propozice okresní kolo Havlíčkův Brod

Propozice okresní kolo Třebíč

Propozice okresní kolo Jihlava

Napsat komentář