Zpráva z osmého soustředění talentované mládeže KŠSV

V sobotu 5. června se konalo 8. online soustředění online Šachového centra talentované mládeže v Kraji Vysočina.  Protože se po dlouhé době začali narychlo dohrávat různé soutěže, museli jsme termín již více hledat. Z plánovaného termínu sešlo, protože musel být z rodinných důvodu obou trenérů o týden posunutý. Když se k tomu přidala účast několik a stálých účastníků na turnajích, vzešla z toho zatím nejslabší účast.  V každé skupině tentokrát bylo po 12 účastnících. Celkový počet 24 hráčů, je ale s přihlédnutím k nasycenosti tréninkových dávek a s rozvolněním velmi slušná. S přihlédnutím k těmto faktům se plánované 9. online soustředění přesune až po prázdninách. Protože nyní nás čeká MČR mládeže, a pak s nástupem letních prázdnin je mnoho turnajů, kde se bude většina hráčů průběžně účastnit. Hraní je nyní pro všechny mnohem důležitější, jak trénování. Je potřeba ze sebe ty nahromaděné informace dostat a ověřit v praxi.

O letních prázdninách se nám prozatím podařilo naplánovat díky dotaci z MŠMT letní šachový kemp. Konat se bude v Jedově u Náměště v objektu místního DDM Radost. Trenérskou činnost povedou GM Petr Velička a Petr Mičulka. Kapacita je 30 hráčů.  Účast na Kempu je plně hrazena z dotace. Je zajištěno ubytování, strava i trenérské zajištění.  Aktuálně je již 60 % kapacit obsazených, a tak zájemci neváhejte.

Nyní už   zhodnocení soustředění několika slovy trenérů:

Zpráva ze soustředění KCTM 2021-08 online 05. 06. 2021 (skupina B):

Soustředění se uskutečnilo opět online prostřednictvím Skype. Také osmé letošní soustředění bylo čtyřhodinové. Ing. Petr Mičulka si pro skupinu „KCTM B Mičulka 5.6“ připravil téma: „Strategie 3 – Izolovaný, dvoj-a volný pěšec“. Probrali jsme na každé téma 4 partie s komentářem a rozborem, v jakých situacích je izolovaný pěšec slabý a silný, jak využít slabost dvoj-pěšce i pozice, kdy je dvoj-pěšec silný. Volný pěšec dovede udělat v pozici soupeře pořádnou spoušť, i o tom se přesvědčili naši mladí šachisté. Ukázky doplňované v průběhu výkladu barevnou grafikou pro lepší pochopení důležitých myšlenek byly připraveny ve formě Chess Base. Probrané téma bude ještě zasláno e-mailem včetně úkolů do příštího soustředění.

Skupina B byla obsazena 12 mladými hráči, kterým jsem za správná řešení i aktivitu v chatu přiděloval body. U zúčastněných mladých šachistů jsem si poznamenal následující počty bodů:

Adam Brychta (Gambit Jihlava) 9, Aleš Havelka (Gambit Jihlava) 7, David Brychta (Gambit Jihlava) 14, Pavel Brož (Světlá) 9, Kamila Havelková (Gambit Jihlava) 8, Kvido Wasserbauer (H. Brod) 11, Ladislav Vojtěch (Spartak Velká Bíteš) 12, Metoděj Vojtěch (Spartak Velká Bíteš) 8, Ondřej Malý (TJ+DDM Náměšť) 11, Vojtěch Havel (Pelhřimov) 7, Vít Kovařík (Gambit Jihlava) 12 a Adam Novotný (Světlá) 14 bodů.

Zhodnocení on-line soustředění KCTM Vysočina 05. 06. 2021 – skupina A

Soustředění se zúčastnilo 12 žáků, což je zatím nejnižší účast ze všech on-line soustředění. Myslím si, že se projevila jistá „nasycenost“ řady dětí. Navíc již začaly šachové turnaje a někteří dali přednost hře (po skoro ročním herním půstu se nelze divit)

Délka soustředění byla opět 4 hodiny, s třemi krátkými přestávkami. Byla probrána témata dle propozic, dětem jsem opět ukázal vzorové partie, na závěr každého bloku se řešila jedna úloha.

Kontrola aktivní účasti dopadla velmi dobře, tentokrát reagovali úplně všichni. Jako obvykle se děti aktivně zapojovaly do dění na tréninku.

Problémy s připojením jsem také nezaznamenal.

Zpracoval GM Petr Velička

V Náměšti dne 18. 6. 2021

Za ŠCTMKV a trenérskou dvojici  

Jan Zezula

Fotografie Petra Mičulky

Napsat komentář