Závěrečná zpráva z červencového víkendového soustředění talentované mládeže Krajského šachového svazu Vysočina

Ve dnech 17. – 19. července 2020 se uskutečnilo v Želivi víkendové soustředění Šachového centra talentované mládeže v Kraji Vysočina.

Pořadatelství se společně ujala předsedkyně Komise mládeže Drahomíra Kaňková a manažer centra talentové mládeže Jan Zezula.  Trenérské zajištění bylo GM Petr Velička a Ing. Petr Mičulka. Zdravotní dozor zajištovala MUDr. Jana Zedníčková Pro soustředění se podařilo zajistit prostory v areálu Sport park Kocanda v obci Želiv. Soustředění se celkem účastnilo 29 mladých šachistů a šachistek z Kraje Vysočina. Hráči byli rozděleny do dvou skupin podle výkonosti. Celé soustředění pak bylo rozděleno do 4 sekcí po 3 hodinách. První sekce probíhala již v pátek odpoledne od 16:00. Po večeři pak bylo na programu ještě procvičování odpoledních témat formou dohrání připravené šachové pozice na dané téma.  I přes náročný tréninkový program se vydrželi hráči bavit šachovým programem do pozdních večerních hodin. V sobotu se pak pokračovalo dopolední a odpolední tříhodinovou sekcí v dalších tématech. Sobotní podvečer a večer využila skupinka pro prohlídku místního kláštera a druhá skupina sehrála malý turnaj. Vedení se ujal David Brychta. V neděli dopoledne pak proběhla poslední tříhodinová sekce a po obědě jsme se všichni rozjeli do svých domovů.

Celá zpráva včetně rozpočtu je zde.

Napsat komentář