Zápis č. 1 z pracovního setkání KM KŠSV

dne 6.6.2020 v DDM Náměšť nad Oslavou

přítomni: Předsedkyně KM D. Kaňková. Manager KTCM J. Zezula, J. Widerlechner, J.Fišar, K. Brodina – omluven

host: předsedkyně KŠSV E.Kořínková

Program:

1) Zahájení

2) Předsedkyně KŠSV seznámí členy KM  s celkovou činností KM, TMK a informacemi ze schůze ŠSČR se zástupci krajských svazů

3) Vypracování seznamu turnajů, které budou započítávány do projektu “Podpora šachových kroužků”

4) Aktualizovat LT – kritéria umístění (již proběhla e-mailová diskuse) a jak často aktualizovat

5) turnaje LVM – neregistrovat domácí hráče až při prezentaci 

6) LVM – zahájit seriál dříve než koncem listopadu – projednal situaci s oddíly

7) Plán dalších  soustředění – bude asi obtížné, protože nevíme, jaké termíny budou volné

8) naplánovat seminář/školení pro trenéry

9) 27.-28.6.2020 pořádáme KPDM – na tento termín prý přendali “Scouting”, takže 3 hráči nám vypadávají (Policar, Rybáčková a Koumar – jestli ho zařadili)

10) KP jednotlivců do 16 let  12.-13.9.2020

Po zahájení a přivítá přítomných se projednávaly uvedené body:

2) TMK – trenérsko-metodická komise – 1x ročně zajití školení trenérů  3.a 4. třídy

– proběhne na podzim 2020 podle volných termínů, které budou k dispozici

–  možnost 4. třídy i on-line

– ŠSČR plánuje znovu pořádat konferenci trenérů – při účasti se prodlouží platnost osvědčení

– TMK ŠSČR – projde za  posledních 7 let neobnovená osvědčení s možností jejich obnovení

– J.Widerlechner ze zdrav. důvodů neobnovil trenérské osvědčení – předsedkyně KŠSV pošle žádost u udělení výjimky na obnovení

– TMK – metodická činnost pro oddíly

a) seznámit oddíly s možností využití programu od MŠMT „Můj klub“, Termín do 31.8.2020

b) oddíly informovat, že proběhne školení trenérů, Termín do 31.8.2020

c) aktualizovat přehled pracovníků s mládeží 1x ročně, Termín do 31.8.2020

d) informovat oddíly o nových kritériích na umístění na LT, Termín do 31.8.2020

KM – komise mládeže – řídí soutěže mládeže – krajské přebory

na podzim na zasedání VV předloží KM přehled pořádaných KP v příštím roce 2021 a vypracovaná konkurzní řízení na jednotlivé KP s uvedeným datem (max. dva datumy) a termíny na soustředění

Termín 30.10.2020

Výsledky KP se pošlou na tyto adresy:

sekretariat@chess.cz

mladez@chess.cz

KP jednotlivců do 16 let mládeže v rapid i klasickém šachu – Martin Hurta, mhurta@chess.cz

Zajistí pořadatel, Termín: do 7 dnů od pořádání KP

KPDMZ, KP DM a KP 18-20 let – Jiří Kalužný, jiri.kaluzny@seznam.cz

Zajistí pořadatel, Termín: do 7 dnů od konání KP

Podpora šachových kroužků – Ing. Petr Záruba, zaruba@chessdfm.cz,

Zajistí D.Kaňková, Termín do 30.6.2020

Práce s talentovanou mládeží – Petr Pisk

S pořadateli MČR hlídat a dohodnout hlídání účasti krajských přeborníků.  MČR v rapidu do 16 let – zajistí D.Kaňková, Termín do 30.6.2020

Projekty:

1) Scouting- 1x ročně navrhnout talentované hráče do 12 let do projektu

2) Šachy do škol – zajistit OP škol

3) Projekt KTCM – na rok 2020 dotace ŠSČR 49 tis., dotace Kraje Vysočina 100 tis.

Vypracování projektů a závěrečných zpráv zajistí Manager KTCM

– projekt podpory MMaS – Termín měsíc před pořádáním

– MČR – Termín měsíc před pořádáním

– projekt na soustředění – na rok 2020 vypracován

– z projektu KTCM – možnost platby cest. příkazů pro schůze KM

– Projekt MČR do 8 let – Termín měsíc do 20.8.2020

KM pořádá soustředění za poplatek za účast od neregistrovaných hráčů KŠSV – z tohoto příjmu budou hrazeny odměny pro nejúspěšnější účastníky za plnění úkolů.

3) Seznam turnajů do projektu „Podpora šachových kroužků“ – bude jako v loňském roce, krom  turnaje: „ O Pelhřimovského pěšce“ v Pelhřimově, Havlíčkobrodské hry, „O putovní pohár“ v Chotěboři a  přidáme Táborskou věž a KP Dalešice

Zajistí: D.Kaňková, Termín měsíc do 30.6.2020

4) Aktualizace LT

KM odsouhlasila umístění Tomáše Koumara na LT, kritérium bylo umístění v Top20.

Aktualizaci k 1.7.2020 – zpracuje J.Fišar.

Termín: 30.6.2020

– bude se hodnotit zpětně LT podle nových kritérií na základě výsledků MČR do 16 let

Zajistí J.Fišar, přehodnocení se promítne po KP jednotlivců, Termín k 1.10.2020

5) LVM – registrace hráčů u prezentace

prezentace hráčů bude ukončena  20 min. před zahájením turnaje a všichni účastníci budou dopředu přihlášeni, registrování domácích hráčů při prezentaci nebude možné – pro pořadatele úkol trvalý a bude to uvedeno v rámcových propozicích LVM

– účast rodičů na turnajích – KM navrhuje účast v místnosti pouze trenérům, nedoporučuje se účast rodičů mezi šachovnicemi – pro pořadatele úkol trvalý a bude to uvedeno v rámcových propozicích

– tím se zvýší úroveň hraní a hlavně klid v hrací místnosti

6) LVM – zahájení seriálu turnajů v polovině října

Po vydání kalendáře akcí ŠSČR J.Fišar a J.Zezula připraví návrh termínů pro pořádání LVM.

Projednávala se změna pořádání  KP jednotlivců v rapid šachu v LVM.

                Termín rozhodnutí KM do 30.7.2020

7) Plán dalších soustředění

Po vydání kalendáře akcí ŠSČR J.Fišar a J.Zezula připraví návrh termínů na pořádání  zbývajících soustředění, pokud proběhne víkendové soustředění v Želivě, jedná se o 2 soustředění. Poté budou vyzváni oddíly na pořádání – zajistí J.Zezula.

                 Termín do 31.8.2020

8) Plán semináře pro trenéry

Po vydání kalendáře akcí ŠSČR J.Fišar a J.Zezula připraví návrh termínů na pořádání

semináře pro trenéry.

                Termín do 31.8.2020

9) 27.-28.6.2020 KPDM – na tento termín byl přesunut program „Scouting“

KPDM proběhne v posledním možném termínu – nominovaní do programu Scouting se rozhodnou, co si zvolí.

Desinfekci zajistí DDM Jihlava.

10) KP jednotlivců 12.-13.9.2020

Původní termín KP byl přesunut z důvodu koronavirové situace na září. Vítěz konkurzního řízení v září KP pořádat již nechce. Bude vyhlášené nové konkurzní řízení. Zajistí D.Kaňková

                 Termín do 30.6.2020

Projednávala se otázka pořádání KP formou OPENu a nebo pouze pro hráče, kteří jsou registrováni v KŠSV.

                 Termín rozhodnutí KM do 25.6.2020

Zapsala: Drahomíra Kaňková – předsedkyně KM KŠSV

Příloha: Kritéria pro umisťování na LT

Napsat komentář