Zápis č. 2 z online jednání VV KŠS Vysočina dne 28. 4. 2020

Účastníci:: E. Kořínková E. Šimečková, D. Kaňková, J. Fišar a J. Kratochvíl

Projednávané body:  

 1. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

Usnesení 1/3/2020: VV KŠSV schválil uspořádání školení a semináře rozhodčích v září ve Žďáře nad Sázavou, součástí bude losovací schůze. Organizací školení a vytvořením propozic byl pověřen J. Fišar.                                        Termín propozic: 31. 5. 2020

Úkol trvá.

 1. Soutěže řízené KŠSV
 2. Soutěže dospělých

STK ukončila Regionální soutěž družstev: RSV-východ po 9. kole a RSV-západ nástavbu po 2. kole z důvodu koronaviru. Dlouhodobé soutěže jsou tak ukončeny.

KP dospělých – přihlášen jeden zájemce o pořadatelství – KP by měl proběhnout, stejně jako loni, v rámci turnaje Open Vysočina 2020 ve Žďáře nad Sázavou (hotel Jehla) v termínu 25. – 28. 9. 2020

KP družstev v bleskovém a rapid šachu – podle vývoje situace najde STK vhodný termín na podzim.

Nyní je vypsán KP v blesku a rapidu družstev online formou – přihlášky do 3. 5. 2020.

 • Soutěže mládeže

KP škol byl odehrán, ale MČR školních týmů bylo zrušeno.

KP v rapid šachu mládeže – hraje se v rámci LVM, poslední dva turnaje zrušeny, odehráno 6 turnajů, soutěž vyhodnocena podle nejlepších výsledků ve 4 turnajích – viz příloha. Vyhodnocení a předání diplomů a medailí proběhne na prvním turnaji LVM 2020/2021.

KP družstev mladších žáků – MČR bylo zrušen, KM navrhuje tento KP zrušit.

KP družstev mládeže – plánován na 2. 5. 2020. KM navrhuje termín zrušit a odehrát turnaj v termínu 27., 28. 6. 2020, je žádoucí odehrát do 30. 6. kvůli postupu do 1. ligy mládeže. Dle konkurzního řízení byl vybrán pořadatel Gambit Jihlava a DDM Jihlava.

KP mládeže do 16 let – plánován na 6. – 7. 6. 2020, pořadatel ŠK Světlá nad Sázavou, KM navrhuje termín zrušit a odehrát turnaj v termínu 12. – 13. 9. 2020.

Usnesení 2/1/2020: VV KŠSV souhlasí s předloženými návrhy.

 1. Soustředění mládeže – je nutné naplánovat soustředění na celý rok a zpracovat Projekt KCTM pro ŠSČR. Dotace od ŠSČR bude 49 820 Kč.

Usnesení 2/2/2020: VV KŠSV ukládá KM předložit ke schválení Projekt KCTM pro ŠSČR.Termín: 10. 5. 2020

 1. Letní šachové tábory – v srpnu proběhnou v Kraji Vysočina dva tradiční šachové pobytové tábory – v Meziříčsku v termínu 15. – 22. 8. 2020 (organizuje Tomáš Mrazík), druhý v Jedově od 16. do 23. 8. 2020 (organizuje Petr Walek). Projednána výše podpory talentů KŠSV.

Usnesení 2/3/2020: VV KŠSV schválil příspěvek mládeži umístěné na Listině talentů k 1. 4. 2020 ve výši 600 Kč.

 1. Informace o online turnajích na chess.com

Proběhla diskuze o online turnajích pořádaných předsedou STK J. Kratochvílem. KP v blesku proběhl bez problémů, KP v rapidu byl anulován, server chess.com zablokoval dva účty (V. Paulík a S. Hnulík) za porušení fair play.

Krajský přebor v online rapid šachu se bude opakovat ve středu 29. 4. od 18 hodin.

Středy a pátky od 18 hodin jsou také dny, kdy si ve skupině KSS Vysočina na chess.com může pravidelně hrát.

Pro zájemce z řad mládeže bude připraven samostatný online turnaj mládeže.

Usnesení 2/4/2020: VV vzal na vědomí informaci předsedy STK a souhlasí s anulováním KP v online rapid šachu.

 1. Různé
 2. Krajský úřad schválil dotaci na projekt KCTM ve výši 100 000 Kč, částka byla připsána na účet dne 27. 4. 2020
 3. Rozpis soutěží družstev a kalendář akcí na novou sezonu bude možné vytvořit až po vytvoření Kalendáře ŠSČR.
 4. Pokud proběhne dne 13. 6. soustředění mládeže, bude sem svolána schůze KM a zástupců VV KŠSV.
 5. Setkání ŠSČR s krajskými svazy bylo odloženo na červen.
 6. Řešena výplata dohod vedoucích soutěží družstev.
 7. Odsouhlasen nákup šachových knih jako cen do online KP a nákup dezinfekce pro zajištění hygienických podmínek akcí

Zapsala: Eva Kořínková                                          Ověřila: Drahomíra Kaňková

Přílohy:

Celkové pořadí LVM 2019/2020

Rozhodnutí VV KŠSV

Napsat komentář