Konkurzy na uspořádání KP družstev škol a KP družstev mládeže 2020

KM + TMK KŠS Vysočina vyhlašuje opakované konkurzy na uspořádání soutěží v roce 2020:

1. Krajský přebor družstev mládeže

2. Krajský přebor škol

1. Krajský přebor družstev mládeže

Termín: 2. – 3. května 2020

Dotace KŠSV: 1.000 Kč

Požadavky na pořadatele: – Zajistit vhodnou hrací místnost, hrací materiál a partiáře pro účastníky. – Tempo hry v základní skupině: 2 x 30 minut na partii + 10 s / tah. – Tempo hry ve finále: 2 x 90 minut na partii + 30 s / tah. – Vklad: dle návrhu pořadatele. – Podrobnosti: viz rozpis soutěže.

2. Krajský přebor družstev škol

Termín: 1 až 3 dny školního vyučování v období leden až březen 2020. Termín nesmí kolidovat s mistrovskými akcemi KŠSV a ŠSČR.

Dotace KŠSV: 1.000 Kč

Požadavky na pořadatele: – Zajistit vhodnou hrací místnost a hrací materiál. – Tempo hry: 2 x 15 minut na partii. – Vklad: dle návrhu pořadatele. – Podrobnosti: viz rozpis Přeboru škol 2019/2020.

Všeobecné požadavky na pořadatele všech soutěží: – Zajistit vhodnou hrací místnost a veškerý šachový materiál. – Zajistit diplomy, poháry, medaile a věcné ceny. – Zajistit a uhradit kvalifikovaného rozhodčího, který bude zpracovávat výsledky ve SwissManageru a výsledky zveřejní na www.chess-results.com. – Umožnit účast v krajském přeboru všem řádně přihlášeným oprávněným účastníkům. – Vklad použije pořadatel na úhradu části nákladů spojených s pořádáním soutěže. O přidělení pořadatelství rozhodne KM+TMK KŠSV. Rozhodující podmínkou pro přidělení KP při více zájemcích na pořadatelství bude vytvoření co nejlepších podmínek. V případě přidělení pořadatelství akce dále dodržet následující harmonogram: – Zaslat předsedovi KM KŠSV elektronickou poštou návrh propozic krajského přeboru zpracovaný ve formátu doc. – Rozeslat elektronicky propozice krajského přeboru všem oddílům KŠS Vysočina. 2 – Výsledková listina musí mj. obsahovat přesná jména a příjmení hráčů, rok narození a oddílovou příslušnost hráče (příp. může být k výsledkové listině připojena startovní listina, kde budou tyto údaje uvedeny). – Ihned po skončení zaslat předsedovi KM KŠSV seznam postupujících včetně mailových adres. Jestliže pořadatel, jemuž bude pořádání přiděleno, nedodrží požadavky uvedené výše či vlastní sliby uvedené v konkurzní nabídce, případně bude porušen harmonogram úkolů, má KŠS Vysočina právo požadovat vrácení části dotace, a to až do přidělené výše.

Všeobecné podmínky konkurzu na pořadatele soutěží: Zájemci o uspořádání soutěží odešlou svoji přihlášku do konkurzu do 31. ledna 2020. V přihlášce uveďte: datum a místo konání, hrací místnost a její max. kapacitu hráčů, výši vkladu, zamýšlenou organizaci a systém turnaje, cenový fond, nabídku on-line přenosu, jméno a adresu ředitele turnaje, možnost stravování a v případě KP jednotlivců i ubytování s cenami za ubytování. U kapacity hracích sálů je třeba dbát na dodržení dostatečného prostoru pro hráče.

Přihlášky do konkurzu zasílejte na E-mailovou adresu Ing. Zdeňka Fialy: chess.svetla@seznam.cz

Ing. Zdeněk Fiala předseda KM+TMK KŠS Vysočina Ve Světlé nad Sázavou 21. ledna 2020

Pozn. Na základě rozhodnutí výkonného výboru KŠSV z května 2019, zajistí KŠSV pro pořadatele soutěží družstev poháry pro první tři vítězná družstva v každé kategorii. K dispozici jsou také diplomy.

Napsat komentář