SEMINÁŘ VEDOUCÍCH ŠACHOVÝCH KROUŽKŮ, PEDAGOGŮ A TRENÉRŮ

Koordinátorky projektu Šachy do škol Krajského šachového svazu Vysočina pořádají

SEMINÁŘ VEDOUCÍCH ŠACHOVÝCH KROUŽKŮ, PEDAGOGŮ A TRENÉRŮ

Termín konání: sobota 21. prosince 2019

Místo konání:  VOŠ a Střední škola hotelová Pelhřimov, Slovanského bratrství 1664, 39301 Pelhřimov

Vedoucí školení:       Drahomíra Kaňková, kankova.d@seznam.cz; Eva Kořínková, evakorinkova@seznam.cz

Úhrada nákladů: Účast je zdarma, seminář je hrazen z prostředků ŠSČR, stravu a dopravu si účastníci zajišťují na vlastní náklady


Přihlášky: Do 19. 12. 2019 na mailovou adresu  kankova.d@seznam.cz.

Seminář je koncipován jako přátelské setkání všech zájemců o práci se šachovou mládeží.

Témata:

1) Jak přitáhnout děti k šachu a udržet jejich zájem

2) Jaké tréninkové materiály se ve výcviku osvědčily (přivítáme, když trenéři dovezou své vlastní materiály, které při tréninku používají a osvědčily se jim)

3) Vhodné domácí úkoly.

4) Kde hledat vhodné materiály a jak je poznat.

5) Nejčastější chyby trenérů

6) Spolupráce s rodiči a školou.

Orientační časový rozpis: 10:00 – 13:00

Po ukončení semináře možnost individuálních konzultací pro zájemce, kteří chtějí složit on-line test pro trenéry 4. třídy (viz https://www.chess.cz/komise-sscr/trenersko-metodickakomise/online-skoleni-treneru-4-tridy/)

 PŘEZŮVKY S SEBOU!

Těšíme se na vás!

Drahomíra Kaňková a Eva Kořínková

Napsat komentář