Konference KŠSV 2020

V sobotu 1. 2. 2020 se koná v Jihlavě Konference KŠSV.

Konference je volební. Bude o volit pětičlenný výkonný výbor (předseda, místopředseda a tři členové) a tříčlenná revizní komise.

Návrh na kandidáty do výkonného výboru a revizní komise zasílejte do 23. 1. 2020 na e-mail: evakorinkova@seznam.cz. Návrh musí obsahovat jméno, příjmení, adresu a oddíl. Z návrhu musí být zřejmé, do jaké funkce je kandidát navržen (výkonný výbor – předseda, místopředseda nebo člen; či revizní komise).

Do 23. 1. 2020 na e-mail: evakorinkova@seznam.cz zasílejte rovněž jméno a příjmení delegáta za oddíl. (Z každého oddílu se může zúčastnit jeden delegát s hlasem rozhodujícím).

Program Konference KŠSV 2020 je zde.

Napsat komentář