Soustředění mládeže KŠSV

Termín konání:
Sobota 25. května a neděle 26. května 2019
Místo konání:
Sokolovna TJ Jiskra Humpolec, Tyršovo nám. 745, Humpolec
Pořadatel:
Šachové centrum talentované mládeže v Kraji Vysočina
Účast:
Soustředění je určeno talentům KŠS Vysočina a všem ostatním zájemcům.
Úhrada nákladů:
Mládežníci z KŠS Vysočina mají náklady na trenérské zajištění zdarma.
Dopravu a stravu si účastníci zajišťují na vlastní náklady.
Téma pro skupinu A:
Sobota: Praktické šachy – 1. část.
Neděle: Praktické šachy – 2. část.
Téma pro skupinu B:
Sobota: Základní koncovky – 1. část.
Neděle: Základní koncovky – 2. část.
Trenérské zajištění:
Skupina A: GM Robert Cvek, trenér 2. třídy
Skupina B: KM Pavel Brož, trenér 2. třídy
Organizační zajištění:
Vladimír Ptáček, E-mail: vladaptacek@seznam.cz
Přihlášky:
Přihlášky zasílejte do 22. 5. 2019 na mailovou adresu vladaptacek@seznam.cz
Současně napište, zda máte zájem o společné stravování v nedaleké restauraci.
Stravování:
Pořadatel zajistí stravování v nedaleké restauraci.
Rozpis soustředění pro skupinu A i B:
Sobota 25. 5.
9:00 – 12:00 1. část
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 16:30 2. část
Neděle 26. 5.
9:00 – 12:00 3. část
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 15:30 4. část
S sebou: PŘEZŮVKY !!
Ing. Zdeněk Fiala
předseda KM KŠS Vysočina

Rozpočet soustředění KCTM KŠSV 2019
Humpolec 25. – 26. 5. 2019
Příjmy Plán
Příjmy od účastníků 0 Kč
Dotace z ŠSČR 13 270 Kč
Celkem 13 270 Kč
Výdaje Plán
Odměny trenérů – GM Cvek 4 560 Kč 2x 6 hodin á 380 Kč
Odměny trenérů – KM Brož 4 200 Kč 2x 6 hodin á 350 Kč
CP trenérů – GM Cvek 1 600 Kč ČD + stravné
CP trenérů – P. Brož 320 Kč
CP manager KCTM (materiál) 320 Kč
Ubytování GM Cvek 1 100 Kč 2 x 550 Kč
Stravování trenérů 170 Kč
Pronájem 1 000 Kč
CELKEM 13 270 Kč

Napsat komentář