Konference KŠSV 2019

Termín a místo: sobota 2. 2. 2019 od 10.00 hodin, zasedací místnost na KO ČUS Kraje Vysočina, Evžena Rošického 6, Jihlava (2. patro)

Účast: jeden delegát z každého ŠO/ ŠK, registrovaného u KŠSV s hlasem rozhodujícím. Dále členové VV KŠSV, KRK KŠSV a hosté s hlasem poradním.

Prosíme o nahlášení účasti do 19. 1. 2019

Oddíly, nahlášení delegáti (do 19. 1. 2019), obdrží elektronicky všechny zprávy před konferencí k prostudování a využití na konferenci.

Ke stažení: pozvánka na konferenci KŠSV 2019

  

 

 

Napsat komentář