Projekt Šachy do škol

K aktivitám projektu patří:
1. Výuka šachu na školách formou povinného či nepovinného předmětu nebo kroužku
2. Školení pro učitele škol a trenéry
3. Přebor škol v šachu
Podrobnosti k projektu Šachy do škol najdete níže a na jeho webových stránkách www.sachydoskol.cz. Koordinátorky projektu pro Kraj Vysočina jsou Eva Kořínková (evakorinkova@seznam.cz) a Drahomíra Daňková(kankova.d@seznam.cz.

 

1. Výuka šachu na školách

  • Školám, které se do 30. 9. do projektu přihlásí, poskytne Šachový svaz České republiky (ŠSCR):

-10 kusů cvičebnice (první až šestý díl podle vlastního výběru) a dále:

– novým školám zapojeným nově do projektu zdarma 1 ks metodiky pro učitele, 1 ks sbírka úloh

– školám, které šachy povedou jako vyučovací předmět, jenž je pro žáky zdarma, příspěvek na odměnu učitele 3 000 Kč (bude poukázáno na účet školy po odeslání výkazu o odtrénovaných hodinách)

  • Školy, které povedou šachy jako kroužek, se můžou zaregistrovat u ŠSČR a čerpat dotaci z projektu Podpora šachových kroužků.

V letošním školním roce jsou do projektu v našem kraji zapojeny 4 školy: ZŠ Humpolec, Hálkova, ZŠ, ZUŠ a MŠ Lipnice nad Sázavou, ZŠ a MŠ Oudoleň a ZŠ a MŠ Sluníčko Okrouhlice.

2. Školení pro učitele škol a trenéry

V rámci projektu se plánuje ve školním roce 2015/2016  školení uspořádat i v našem kraji. Na školení ŠSČR získal akreditaci MŠMT. Každý účastník obdrží certifikát. Zájemci o školení se můžou hlásit koordinátorkám projektu.

Obsahová náplň školení:

– O projektu Šachy do škol, představení připravovaných metodických materiálů (1 h)

– Zkušenosti s výukou malých dětí (2 h)

– Didaktika šachu (2 h)

– Základy šachových pravidel, základní matové vedení (1 h)

– Základy koncovek (1 h)

– Základní taktické obraty (1 h)

– Zásady zahájení (1 h)

– Jak se hrají šachové soutěže (1 h)

– beseda s lektory

Celkově by mělo školení trvat 10 hodin a být rozloženo do 1 – 2 dnů.

3. Přebor škol v šachu

Šachový svaz České republiky organizuje i v letošním školním roce Přebor škol v šachu. Nejprve by měla během října – listopadu 2015 proběhnout školní kola.

V průběhu listopadu 2015 – ledna 2016 proběhnou okresní kola.

Soutěž bude probíhat ve třech věkových kategoriích:

1. žáci z 1. – 5. tříd ZŠ

2. žáci z 6. – 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků osmiletého gymnázia

3. studenti a žáci středních škol

V okresním přeboru startují ve všech třech věkových kategoriích čtyřčlenná družstva škol. Na soupisce mohou být uvedeni čtyři hráči plus dva náhradníci (všichni členové družstva musí být žáky stejné školy, žádné hostování není povoleno). Vše bude upřesněno v propozicích vydaných organizátorem.

Nejlepší družstva z každé kategorie v okresním kole postupují do kola krajského, z něhož první dvě vítězná družstva postoupí do celostátního kola. Republikové kolo bude Mistrovstvím ČR školních týmů, předběžně je naplánováno na termín 20. – 22. 6. ve Zlíně.

Napsat komentář