OP škol Pelhřimovska 2023/2024, kategorie I. a III.

OP škol Pelhřimovska

Pořadatel: Dům dětí a mládeže Pelhřimov
Kategorie: I. Žáci 1.-5. tříd ZŠ
II. Žáci 6.-9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
III. Studenti SŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
Účastníci: Čtyřčlenné družstvo s max. jedním náhradníkem
Nastoupit mohou pouze žáci a studenti příslušné školy (hostování není
povoleno), kteří jsou uvedeni na soupisce, potvrzené ředitelem školy.
Družstva kategorie 2 a 3 mohou být doplněna i žáky mladšími při splnění
podmínky příslušnosti k jedné škole. Každý hráč však může hrát v jedné úrovni
pouze za družstvo jedné věkové kategorie. Hráči jsou na soupisce uvedeni v
pořadí odpovídající jejich relativní výkonnosti.
Datum konání: pro I. a III. kategorii středa 22.11. 2023 v 8.00 hod.
pro II. kategorii čtvrtek 23. 11. 2023 v 8.00 hod.

Propozice jsou zde. 

Napsat komentář