Okresní kolo přeboru škol Jihlavska

P R O P O Z I C E

 

okresního kola přeboru družstev
základních a středních škol v šachu

 

 

Pořadatel:                  Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspěvková organizace

 

Kategorie:                 Kategorie I. (Žáci 1. – 5. tříd ZŠ)

                                   Kategorie II. (Žáci 6. – 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií)

Kategorie III. (Studenti SŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií)

 

Účastníci:                  Čtyřčlenné družstvo s max. dvěma náhradníky.

Nastoupit mohou pouze žáci a studenti příslušné školy, kteří jsou uvedeni na soupisce, potvrzené ředitelem školy. Družstva kategorie 2 a 3 mohou být doplněna i žáky mladšími při splnění podmínky příslušnosti k jedné škole. Každý hráč však může hrát v jedné úrovni pouze za družstvo jedné věkové kategorie.

Hráči jsou na soupisce uvedeni v pořadí odpovídajícímu jejich relativní výkonnosti.
Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid ELO ČR nebylo o více než 300 bodů nižší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce pod ním a současně aby nebylo o více než 300 bodů vyšší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce nad ním. U hráčů bez ELO platí nasazovací koeficienty (3. VT = 1250, 4. VT = 1100, 5. VT = 1000). Platí VT uvedené v databázi členů ŠSČR.

Pořadatel je oprávněn nasadit do soutěže dvě družstva.

 

Datum konání:          čtvrtek 19. prosince 2019

 

Místo konání:            Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34

 

Hrací systém:            Stanoví se dle počtu účastníků, turnaj se řídí pravidly FIDE pro praktický šach. Vyhodnocení výsledků olympijským systémem – součet bodů členů družstva.

 

Postupový klíč:         Do krajského kola postupují první dvě družstva z každé kategorie.

 

Ředitel turnaje:        Vladimír Nekvinda, tel. 774 741 201

 

Cestovné:                  Hradí vysílající organizace.

 

Startovné:                  100,- Kč za družstvo při prezenci

 

Program:                   8:30-8:50        Prezence účastníků

                                   9:00                Zahájení turnaje

                                   14:00              Předpokládané ukončení turnaje

 

Org. podmínky:         Účastníci si s sebou povinně vezmou přezůvky.
Vysílající organizace je povinna zajistit řádný doprovod, který s sebou bude mít soupisku potvrzenou ředitelem školy.

 

Rekvizity:                  Hrací materiál zajišťuje pořadatel.

 

Přihlášky:                  Zašlete mailem nejpozději do pondělí 16. prosince 2019 na adresu: nekvinda.vladimir@zsobreziny.cz.

 

V Jihlavě 5. prosince 2019

Mgr. Vladimír Nekvinda

ZŠ Otokara Březiny, Jihlava

Propozice s přihláškou.

Startovní listina.

Napsat komentář