Zpráva ze 6. soustředění talentované mládeže Kraje Vysočina

V pořadí šesté soustředění talentované mládeže z Kraje Vysočina bylo online na platformě Skype. Proběhlo v pátek 7. června 2024. Zúčastnilo se jej 32 hráčů a hráček, 9 z nich požádalo o záznam soustředění.

Skupinu A vedl GM Petr Hába. Pro mladé šachisty si připravil téma Neočekávané tahy. Soustředění i svou skupinu zhodnotil následovně: „Dne 7. června 2024 proběhlo další soustředění online. Zúčastnilo se ho osm dětí. Tématem lekce bylo seznámení s neočekávanými tahy, které se jim mohou v partii někdy vyskytnout. Být připraven i na takovou možnost. Během ní jsem dal 8 příkladů z různých fází šachové partie. Po krát-kém přemýšlení měli napsat, který tah by zahráli oni sami, případně jakou variantu považují za důležitou. Byl jsem mile překvapen, že většina účastníků volila správné odpovědi, přestože některé úkoly nebyly zrovna snadné. Věřím, že nabyté zkušenosti jim budou k užitku nejen při prázdninových turnajích!“

Skupinu B měl na starosti KM Lukáš Weissmann. Jeho tématem byly jezdcové kombinace. Proběhlé soustředění viděl následovně: „V pátek 7. 6. jsem vedl další online scouting. Naživo se zúčastnilo 7 dětí, pro další byl pořízen videozáznam. Tentokrát jsme se věnovali výhradně jezdcům. Ukazovali jsme si partie, kde měli jezdci hlavní roli, a řešili pozice zaměřené na vidličky, dušené maty a na motivy s proměnou pěšce na jezdce. Začali jsme jednoduchými příklady, a protože děti vše zvládaly, zařadil jsem i složitější studie. Děkuji všem za aktivní přístup při řešení úkolů.“

WGM Eva Kulovaná pracovala s mladými šachisty ve skupině C a probírali úvod do pěšcových kon-covek. Její pohled na soustředění i mladé šachisty najdete zde: „V pátek 7. 6. 2024 se konalo 6. soustředění talentované mládeže KŠS Vysočina pro skupinu C online, i tentokrát prostřednictvím Skype. Soustředění bylo určeno talentům KŠS Vysočina a ostatním zájemcům, kdy se celkem zúčastnilo 8 zájemců online a další 2 po-žádali o záznam. Délka soustředění byla 1,5 hodiny, s jednou krátkou přestávkou. Téma přednášky bylo Úvod do pěšcových koncovek. V první polovině jsme si ukázali základní pozice pěšcových koncovek, kdy velký důraz byl kladen na prosazení volného pěšce obsazením kritických polí. Děti aktivně odpovídaly na dotazy v chatu. Poté následovala krátká přestávka. V druhé polovině proběhla soutěž. Děti dostaly na řešení 6 pozic, kdy měly zodpovědět jednoduché otázky týkající se probíraných pěšcových koncovek. Na každou pozici dostaly 4-5 minut a poté si poznamenaly své odpovědi. Na konci mi každý účastník nahlásil své odpovědi a poté jsme si ukázaly správné řešení. Nejlépe si v soutěži vedli Josefína Blažková, Zikmund Vojtěch a Viktor Klement se 4 správnými odpověďmi. Problémy s připojením jsem nezaznamenala. Ze soustředění byl pořízen záznam, který bude ulo-žen po dobu 30 dní na Skypu ve skupině.“

V Jihlavě dne 26. června 2024
Mgr. Jana Rybáčková, manažer ŠCTM v KV

Rozpočet soustředění

Napsat komentář