Zhodnocení školení a semináře rozhodčích ve Žďáře nad Sázavou

V neděli 24.9.2023 uspořádal KŠSV školení pro nové rozhodčí 3.třídy a seminář k prodloužení platnosti tříd pro rozhodčí 2.třídy a 3.třídy. Místem konání byla šachová klubovna TJ Žďár n. S.

Vzhledem k přijaté strategii KŠSV – udělat školení pro zájemce s minimálním vstupním poplatkem – byla účast na školení velmi početná. Školení absolvovalo celkem 25 účastníků, z toho 6 zájemců mimo Kraj Vysočina.

Lektoři školení připravili program školení dle metodiky ŠSČR, seznámili přítomné se všemi dokumenty, které rozhodčí ve své praxi má dodržovat či využívat. K některým ustanovením se rozvinula diskuze o zkušenostech a názorech z turnajů a šachových partií.

Školení bylo zakončeno povinnými testy pro všechny účastníky. Po vyhodnocení testů lektoři konstatovali, že všichni účastníci v testech dosáhli na potřebný počet bodů (minimum bylo 75% ze sta možných), byť jeden účastník musel absolvovat opravný test. Novým rozhodčím bylo na závěr předáno osvědčení  o získání kvalifikace rozhodčí III.třídy.

Všem úspěšným absolventům bude kvalifikace rozhodčího zapsána do databáze ŠSČR.

Poznámka: aktuálně mají všechny šachové oddíly KŠSV hrající krajské soutěže ve svých řadách alespoň jednoho rozhodčího s platnou licencí.

Žďár n. S.    27. 9. 2023                                                                  Fišar Josef,  předseda KR KŠSV

Napsat komentář