Zápis z jednání VV KŠSV, které proběhlo v únoru 2023

ZÁPIS z jednání VV KŠS Vysočina dne 4. 2. 2023 v Jihlavě, které proběhlo bezprostředně po Konferenci KŠSV 2023.

Účastníci: E. Kořínková D. Kaňková, J. Fišar, J. Kratochvíl, J. Zezula a P. Pelikán

Schůze se uskutečnila bezprostředně po volební Konferenci KŠSV.

  1. Organizační záležitost

Výkonný výbor probral vše, co je nutné pro zápis nového VV a RK do spolkového rejstříku. Všichni členové VV a RK zašlou předsedkyni VV formulář Souhlas statutárních zástupců, předsedkyně následně nechá změny zapsat do spolkového rejstříku.

Usnesení 1/1/2023: VV KŠSV bere povinnosti spojené se zápisem změny statutárních zástupců a členů revizní komise do spolkového rejstříku.  

  • Komise VV

Výkonný výbor prodiskutoval úkoly, které musí plnit a rozhodl se ponechat stejné komise jak v minulosti. Byli ustanoveni předsedové komisí: STK – Josef Kratochvíl, Komise mládeže a Trenérsko-metodická komise – Jan Zezula, Komise rozhodčích – Josef Fišar. Manažerem KCTM byl zvolen Jan Zezula, koordinátorkou projektu Šachy do škol Drahomíra Kaňková. VV KŠSV zároveň zrušil stávající složení komisí, členy do komisí navrhnou předsedové do příštího jednání VV KŠSV.

Usnesení 1/2/2023: VV KŠSV zvolil předsedy komisí: STK – Josef Kratochvíl, Komise mládeže a Trenérsko-metodická komise – Jan Zezula, Komise rozhodčích – Josef Fišar. Manažerem KCTM byl zvolen Jan Zezula, koordinátorkou projektu Šachy do škol Drahomíra Kaňková. VV KŠSV zároveň zrušil stávající složení komisí a uložil předsedům komisí navrhnou členy do příštího jednání VV KŠSV.

  • Různé – diskutovány akce mládeže, termíny soutěží, způsob a frekvence jednání VV KŠSV

Usnesení 1/3/2023: VV KŠSV schvaluje pravidelná online jednání každé druhé úterý v měsíci, příští jednání bude 14. 3. ve 20:00 prostřednictvím aplikace JitsiMeet.

  • Závěr – volná diskuze, poděkování za účast.

Zapsala: Eva Kořínková                                                                   

Napsat komentář