DDM Open v Jihlavě – rapid turnaj mládeže

Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. a Gambit Jihlava pořádají v sobotu 29. 4. 2023 závěrečný ze série sedmi turnajů Liga Vysočiny mládeže v rapid šachu 25. ročník šachového turnaje mládeže DDM OPEN.

Místo konání: ZŠ Kollárova Jihlava, Kollárova 30. Hraje se ve školní jídelně, která se
nachází v zadním traktu školy, vstup bočním vchodem – školu obejdeme od
hlavního vchodu doleva.
Hlavní rozhodčí: Tomáš Mouryc – rozhodčí 1. třídy
Ředitel turnaje: Jiří Widerlechner, telefon: 603325185, e-mail: widerlechner@centrum.cz
Právo účasti: Hráčky a hráči narozeni v roce 2007 a mladší (registrovaní i neregistrovaní).
Prezence: 8.00 – 8.45 hod.
Zahájení turnaje: 9.05 hod.
Ukončení turnaje: 15.30 – 16.00 hod.
Hrací systém: Turnaj se bude hrát ve dvou skupinách – 2013 a mladší, 2012 a starší.
Švýcarským systémem na 8 kol. Losování programem Swiss-Manager.
Dle platných pravidel FIDE pro rapid šach, partii prohrává hráč, který na
šachovnici provedl 2. nepřípustný tah.
Hrací tempo: 2×15 minut na partii s přídavkem 5 sekund za tah pro každého hráče.
Hrací materiál: Na každého lichého hráče přivést 1 kompletní šachovou soupravu, včetně
funkčních digitálních šachových hodin, které lze použít na předepsané
turnajové tempo – ideálně DGT 2000, DGT 2010, DGT XL.
Startovné: 120,- Kč na jednoho soutěžícího, hráči Gambitu Jihlava a šachového kroužku
DDM Jihlava startovné neplatí.
Přihlášky: Do úterý 25. 4. 2023 řediteli turnaje. Kapacita hracího sálu je omezena na 120
hráčů, po naplnění kapacity nebudou přihlášky akceptovány.
Hodnocení: Výsledky budou započítány do celkových výsledků Ligy Vysočiny mládeže.
Účastníci budou vyhodnoceni v jednotlivých kategoriích:
H 16, D 16: 2007 – 08
H 14, D 14: 2009 – 10
H 12, D 12: 2011 – 12
H 10, D 10: 2013 – 14
H 08, D 08: 2015 a mladší
Ceny: Jsou připraveny věcné ceny a diplomy. Po vyhlášení výsledků DDM OPEN
proběhne vyhlášení celkových výsledků Ligy Vysočiny mládeže.
Občerstvení: V ZŠ Kollárova bude bufet s občerstvením.
Doprovod hráčů: Každého hráče, nebo skupinu hráčů musí doprovázet osoba starší 18-ti let,
která za něj, nebo za ně zodpovídá během celého turnaje.
Poznámka: Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy propozic v průběhu turnaje.
Prosíme Vás, vezměte sebou přezutí!
Těšíme se na vaši účast !!!

V Jihlavě 25. 3. 2023

Propozice jsou zde.

Napsat komentář