Krajský přebor družstev mladších žáků KŠS Vysočina 2023

1. Termín:                   Sobota 15. dubna 2023

2. Místo konání:         Sportovní centrum Pěšinky, Pěšinky 971, 582 91 Světlá n.Sáz.

3. Pořadatel:               Šachový klub Světlá nad Sázavou, z.s.

4. Řídící orgán:           Komise mládeže KŠS Vysočina

5. Ředitel turnaje:      Ing. Zdeněk Fiala, Pěšinky 1125, 582 91 Světlá nad Sázavou,

tel.: 731 00 63 64, E-mail: chess.svetla@seznam.cz

6. Rozhodčí:                Zdeněk Fiala, mezinárodní rozhodčí

7. Právo účasti:          6 členná družstva oddílů KŠSV.

Ke každému zápasu musí na libovolné šachovnici nastoupit:

  • 4 chlapci (dívky) narozeni(y) 1. 1. 2011 a mladší.
  • 1 chlapec (dívka) narozen(a) 1. 1. 2014 a mladší.
  • 1 dívka narozena 1. 1. 2011 a mladší

V každém zápase smí nastoupit nejvýše jeden hostující hráč.

8.  Systém hry:            Při účasti 8 a méně družstev se hraje systémem každý s každým.

Při účasti 9 a více družstev se hraje švýcarským systémem na 6 kol, přičemž za volný los získá družstvo 3 zápasové body a 4 body do skóre.

Hraje se podle platných pravidel šachu FIDE dle přílohy pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach. Soutěž bude započtena na rapid LOK., není-li propozicemi určeno jinak.

9.  Hrací tempo:          2 x 20 minut + 5 s/tah. Zápis není povinný.

10. Hodnocení:           Pokud bude soutěž hrána systémem každý s každým, je hodnocení dáno Soutěžním řádem: a) počet zápasových bodů (3 body za výhru, 1 bod za remízu), b) počet partiových bodů (součet bodů na všech šachovnicích [skóre]), c) součet vyhraných partií ze všech sehraných utkání, d) výsledky vzájemných utkání družstev, o které se jedná, e) výsledek proti vítěznému družstvu, dále proti druhému, třetímu a případně dalšímu družstvu v pořadí, f)  los.

Pokud bude soutěž hrána švýcarským systémem, o pořadí rozhoduje: a) počet zápasových bodů (3 body za výhru, 1 bod za remízu), b) Buchholz ze zápasových bodů (Sum of Matchpoint), c) počet partiových bodů (součet bodů na všech šachovnicích [skóre]), d) Buchholz ze skóre krácený  výsledek družstva s nejnižším skóre, e) Buchholz z partiových bodů, f) los 

11. Vklad:                   600 Kč/družstvo

12. Časový plán:         Prezentace:                            9:00 až 9:15

Zahájení a losování:               9:20

Zahájení 1. kola:                     9:30

Oběd:                                     po 3. kole

13. Přihlášky:              Přihlášky včetně soupisky zasílejte do 5. 4. 2023 na adresu ředitele turnaje: chess.svetla@seznam.cz

Družstvo může při prezenci přesunout hráče z jednoho svého týmu do druhého svého týmu za podmínky dodržení nahlášeného pořadí hráčů.

14. Soupisky:              Každé družstvo předloží při prezenci soupisku s podpisem a razítkem vysílající organizace.

Soupiska musí obsahovat:

  • označení soutěže, pro kterou je určena
  • přesný název družstva
  • jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail vedoucího družstva
  • jméno, příjmení, dat. nar., rapid ELO ČR + ev.č.LOK, VT u všech hráčů.
  • všichni hráči uvedení v soupisce musí být registrováni v ŠSČR.

Soupiska smí obsahovat nejvýše 10 hráčů. Povolení k hostování od mateřského oddílu se předkládá současně se soupiskou. Ze soupisky nelze nikoho vyškrtnout a ani na ni někoho doplnit. Každý hráč je povinen na vyžádání rozhodčího prokázat svou totožnost.

Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid ELO ČR nebylo o více než 150 bodů nižší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce pod ním a současně aby nebylo o více než 150 bodů vyšší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce nad ním. U hráčů bez ELO platí nasazovací koeficienty (3.VT = 1250, 4.VT = 1100, 5.VT = 1000). Platí VT uvedené v databázi členů ŠSČR.

15. Postupy:               Vítězné družstvo postoupí na Mistrovství ČR družstev mladších žáků 2023.

16. Podmínky účasti: Souhlas s těmito propozicemi a včasná prezence.

Družstvo musí doprovázet osoba starší 18 let, která plně zodpovídá za hráče svého družstva plně po celou dobu přeboru.

17. Oběd:                   Pro účastníky, kteří si objednají obědy do 5. 4., zajistíme stravování přímo v místě konání. Oběd: Polévka + Kuřecí řízek s bramborem. Cena: 130 Kč.

18: GDPR:                   Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let zákonný zástupce) dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s pořízením jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů.

18. Různé:                  Pořadatel zajistí veškerý hrací materiál a partiáře. Pořadatel bude na webu aktualizovat výsledkové listiny, fotogalerii a další aktuality.

Družstva startují na náklady vysílající organizace.

Ing. Zdeněk Fiala, předseda ŠK Světlá n. Sáz.                                                       

Ve Světlé nad Sázavou dne 4. března 2023

Napsat komentář