Konkurzy na krajské přebory mládeže 2023

KM a TMK KŠS Vysočina

vyhlašuje konkurzy na pořádání soutěží v roce 2023

1. Krajský přebor mládeže kategorie HD10 a HD12

2. Krajský přebor mládeže kategorie HD14 a HD16

3. Krajský přebor družstev mladších žáků

4. Krajský přebor družstev mládeže

5. Krajský přebor mládeže v rapid šachu kategorie HD10 a HD12

6. Krajský přebor mládeže v rapid šachu kategorie HD14 a HD16

7. Krajský přebor družstev škol

1. Krajský přebor mládeže kategorie HD10 a HD12

Termín:  27.-28.5.2023 nebo 24.-25.6.2023

Dotace: KŠSV: – 1.500,-  Kč

                          – Medaile a diplomy pro 1.-3. místo,

Dotace ŠCTM v KV:  Náklady na trenérské zajištění, rozbory partií (1 trenér, 8 hodin, sazba dle ekonomické směrnice ŠSČR).

Výše vkladu: max 200,- Kč

Požadavky na pořadatele:

– Zápočet na LOK ČR.

– Zajistit vhodnou hrací místnost, hrací materiál a partiáře pro účastníky.

– Nabídnout možnost cenově dostupného ubytování a stravování.

– Do 7 dnů zpracovat a odeslat příslušné podklady pro zápočet turnaje na LOK ČR.

Tempo hry: 40 minut na partii + 30 sekund na tah s povinným zápisem

Podrobnosti: viz rozpis soutěže

2. Krajský přebor mládeže kategorie HD14 a HD16

Termín: 27.-28.5.2023 nebo 24.-25.6.2023

Dotace: KŠSV: – 1.500,-  Kč

                         – Medaile a diplomy pro 1.-3. místo

Dotace ŠCTM v KV:  Náklady na trenérské zajištění, rozbory partií (1 trenér, 8 hodin, sazba dle ekonomické směrnice ŠSČR).

Výše vkladu: max 200,- Kč

Požadavky na pořadatele:

– Zápočet na LOK ČR.

– Zajistit vhodnou hrací místnost, hrací materiál a partiáře pro účastníky.

– Nabídnout možnost cenově dostupného ubytování a stravování.

– Do 7 dnů zpracovat a odeslat příslušné podklady pro zápočet turnaje na LOK ČR.

Tempo hry: 40 minut na partii + 30 sekund na tah s povinným zápisem

Podrobnosti: viz rozpis soutěže

3. Krajský přebor družstev mladších žáků

Termín: 15.4.2023

Dotace: KŠSV: – 1.500,-  Kč

                          –  Medaile a diplomy pro 1.-3. místo

Výše vkladu: max 600,- Kč/družstvo

Požadavky na pořadatele:

–  Zápočet na  LOK ČR v rapid šachu.

– Zajistit vhodnou hrací místnost, hrací materiál a partiáře pro účastníky.

– Do 7 dnů zpracovat a odeslat příslušné podklady pro zápočet turnaje na LOK ČR v rapid šachu.

Tempo hry: min. 2×20 minut +5 s/tah

Podrobnosti: viz rozpis soutěže

4. Krajský přebor družstev mládeže

Termín: 18.-19.2.2023 nebo 6.- 7.5.2023

Dotace: KŠSV: – 1.500,-  Kč

                         – Medaile a diplomy pro 1.-3. místo

Výše vkladu: max 600,- Kč/družstvo

Požadavky na pořadatele:

– Zápočet na LOK ČR v rapid šachu a finále na LOK ČR.

– Zajistit vhodnou hrací místnost, hrací materiál a partiáře pro účastníky.

– Do 7 dnů zpracovat a odeslat příslušné podklady pro zápočet turnaje na LOK.

Tempo hry:

Účast 5 a více družstev:

Základní skupina: Systém každý s každým. Tempo: 2 x 30 minut na partii + 10 s / tah bez zápisu. Hraje se dle platných pravidel FIDE pro rapid šach, dle Přílohy pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach a Soutěžního řádu ŠSČR, není-li tímto rozpisem určeno jinak.

Finále: Do  finále postupují nejlepší dva týmy ze základní skupiny. Hrají se dva vzájemné zápasy. Tempo: 2 x 90 minut na partii + 30 s / tah s povinným zápisem. Hraje se dle platných pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR, není-li tímto rozpisem určeno jinak.

Účast 4 a méně družstev: Systém každý s každým. Tempo: 40 minut na partii + 30 sekund na tah s povinným zápisem.. Hraje se dle platných pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR, není-li tímto rozpisem určeno jinak. Podrobnosti: viz rozpis soutěže

5. Krajský přebor mládeže v rapid šachu kategorie HD10 a HD12

Termín: 20.5.2023 nebo 27.5.2023

Dotace: KŠSV: – 1.500,-  Kč

                          – Medaile a diplomy pro 1.-3. místo

Výše vkladu: max 200,- Kč

Požadavky na pořadatele:

– Zápočet na  LOK ČR v rapid šachu.

– Zajistit vhodnou hrací místnost, hrací materiál a partiáře pro účastníky.

– Do 7 dnů zpracovat a odeslat příslušné podklady pro zápočet turnaje na LOK ČR v rapid šachu.

Tempo hry: 2×20 minut + 5 s/tah

Podrobnosti: viz rozpis soutěže

6. Krajský přebor mládeže v rapid šachu kategorie HD14 a HD16

Termín: 20.5.2023 nebo 27.5.2023

Dotace: KŠSV: – 1.500,-  Kč

                         – Medaile a diplomy pro 1.-3. místo

Výše vkladu: max 200,- Kč

Požadavky na pořadatele:

– Zápočet na  LOK ČR v rapid šachu.

– Zajistit vhodnou hrací místnost, hrací materiál a partiáře pro účastníky.

– Nabídnout možnost cenově dostupného ubytování a stravování.

– Do 7 dnů zpracovat a odeslat příslušné podklady pro zápočet turnaje na LOK ČR v rapid šachu.

Tempo hry: 2×20 minut + 5 s/tah

Podrobnosti: viz rozpis soutěže

7. Krajský přebor družstev škol

Termín: v období od 27.2.2023 do 31. 3. 2023, 1 až 3 dny školního vyučování , nesmí kolidovat

s mistrovskými soutěžemi mládeže.

Dotace: KŠSV: – 1.500,-  Kč

                         – poháry a diplomy pro 1.-3. místo

Výše vkladu: max 600,- Kč

Požadavky na pořadatele:

– Pokud bude zápočet na LOK ČR v rapid šachu, je nutné to uvést v propozicích.

– Zajistit vhodnou hrací místnost, hrací materiál.

– Do 7 dnů zpracovat a odeslat příslušné podklady pro zápočet turnaje na LOK v rapid šachu (pokud bude zápočet uveden v propozicích).

Tempo hry: 2×15 minut, popř. 2×15 minut + 3s/tah – bude upřesněno v propozicích

Podrobnosti: viz rozpis soutěže

Všeobecné požadavky na pořadatele všech soutěží:

– Zajistit vhodnou hrací místnost a veškerý šachový materiál.

– Dodržovat platná aktuální nařízení MZ ČR.

– Zajistit  věcné ceny.

– Zajistit a uhradit kvalifikovaného rozhodčího, který bude zpracovávat výsledky ve SwissManageru a výsledky zveřejní na www.chess-results.com.

– Umožnit účast v krajském přeboru všem řádně přihlášeným oprávněným účastníkům.

– Vklad použije pořadatel na úhradu části nákladů spojených s pořádáním soutěže. O přidělení pořadatelství rozhodne KM+TMK KŠSV. Rozhodující podmínkou pro přidělení KP při více zájemcích na pořadatelství bude vytvoření co nejlepších podmínek. V případě přidělení pořadatelství akce dále dodržet následující harmonogram:

– Zaslat předsedkyni KM KŠSV elektronickou poštou návrh propozic krajského přeboru zpracovaný ve formátu doc. – minimálně měsíc před pořádáním KP.

– Rozeslání elektronických propozic  krajského přeboru všem oddílům zajistí KŠSV.

– Výsledková listina musí mj. obsahovat přesná jména a příjmení hráčů, rok narození a oddílovou příslušnost hráče (příp. může být k výsledkové listině připojena startovní listina, kde budou tyto údaje uvedeny).

– Ihned po skončení zaslat předsedkyni KM KŠSV seznam postupujících včetně mailových adres.

– Sepsat krátkou zprávu o konaném KP ke zveřejnění na KŠSV do 3 dnů ode dne konání KP, popř. se dohodnout s KM o sepsání zprávy.

Jestliže pořadatel, jemuž bude pořádání přiděleno, nedodrží požadavky uvedené výše či vlastní sliby uvedené v konkurzní nabídce, případně bude porušen harmonogram úkolů, má KŠSV právo požadovat vrácení části dotace, a to až do přidělené výše.

Všeobecné podmínky konkurzu na pořadatele soutěží:

Zájemci o uspořádání soutěží odešlou svoji přihlášku do konkurzu do 20.ledna 2023,  výši vkladu, zamýšlenou organizaci a systém turnaje, cenový fond, nabídku on-line přenosu, jméno a adresu ředitele turnaje, možnost stravování a v případě KP jednotlivců i ubytování s cenami za ubytování. U kapacity hracích sálů je třeba dbát na dodržení dostatečného prostoru pro hráče.

Přihlášky do konkurzu zasílejte na e-mailovou adresu:

Drahomíra Kaňková, kankova.d@seznam.cz.

                                                                                Drahomíra Kaňková

                                                                                Předsedkyně KM + TMK KŠSV

V Pelhřimově 15.12.2022

rozpis soutěže KPDM 2023

rozpis soutěže KP jednotlivců mládeže 2023

rozpis soutěže krajského kola přeboru škol 2022- 2023

rozpis soutěže KPDMŽ 2023

rozpis soutěže KP jednotlivců mládeže v rapid šachu 2023

Za KM a TMK KŠSV přeji všem vše nejlepší do nového roku. Ať se Vám i Vaším svěřencům nejen v životě, ale i na šachovém poli daří. Zároveň Vám děkujeme za vaši činnost pro mládež, které se velmi vážíme.

Drahomíra Kaňková

Předsedkyně KM KŠSV

Napsat komentář