Konference Krajského šachového svazu Vysočina 2023

Konference KŠSV proběhne dne 4. 2. 2023 v zasedací místnosti na KO ČUS Kraje Vysočina, Evžena Rošického 6, Jihlava (2. patro)
Právo účasti má jeden delegát z každého ŠO/ ŠK, registrovaného u KŠSV s hlasem rozhodujícím. Dále členové VV KŠSV, KRK KŠSV a hosté s hlasem poradním.

Konference je volební. Bude se na ní volit pětičlenný výkonný výbor (předseda, místopředseda a tři členové) a tříčlenná revizní komise.
Návrh na kandidáty do výkonného výboru a revizní komise zasílejte do 20. 1. 2023 na e-mail: evakorinkova@seznam.cz. Návrh musí obsahovat jméno, příjmení, adresu a oddíl. Z návrhu musí být zřejmé, do jaké funkce je kandidát navržen (výkonný výbor – předseda, místopředseda nebo člen; či revizní komise).

Do 27. 1. 2023 na e-mail: evakorinkova@seznam.cz zasílejte rovněž jméno a příjmení delegáta za oddíl. (Z každého oddílu se může zúčastnit jeden delegát s hlasem rozhodujícím).

Pozvánku najdete zde.

Jménem Výkonného výboru KŠSV

srdečně zve

Eva Kořínková, předsedkyně

Napsat komentář