Obecné propozice přeboru škol 2022/2023 v Kraji Vysočina

Komise mládeže Krajského šachové svazu Vysočina zveřejňuje postupovou soutěž pro žáky základních a středních škol

 Přebor škol v šachu

(Mistrovství ČR školních týmů v šachu)

a vydává Propozice přeboru škol 2022/2023  v Kraji Vysočina.

Jedná se o postupovou soutěž žáků základních a středních škol řádného denního studia. Soutěž bude tradičně probíhat ve třech věkových kategoriích:

1. žáci z 1. -5. tříd ZŠ

2. žáci z 6. -9. tříd ZŠ a příslušných ročníků osmiletého gymnázia

3. studenti a žáci středních škol

Termíny školních kol: říjen-  prosinec 2022 (dle možností škol, nemusí se konat). Pokud školní kolo uspořádáte, uvítáme zaslání zprávy, rádi zveřejníme na webu KŠSV. Zprávu zasílejte na e-mail: evakorinkova@seznam.cz.

Termíny okresních kol: listopad 2022 – únor 2023. Termíny a propozice zašlou pořadatelé okresních kol KM KŠSV  ke schválení do 20. 11. 2022 na email: kankova.d@seznam.cz.

Krajské kolo proběhne v měsíci březen 2023. Termín a konkurzní řízení bude vyhlášeno po novém  roce.

Okresní kola pro jednotlivé okresy zajistí tito pořadatelé:

okres Pelhřimov –  DDM Pelhřimov, v termínu 23.-24.11.2022

okres Žďár nad Sázavou – ŠO TJ Žďár nad Sázavou z.s. a Active-SVČ Žďár nad Sázavou, v termínu 20.1.2023

okres Jihlava – ZŠ Otokara Březiny Jihlava, v termínu 16.12.2022

okres Havlíčkův Brod – AZ centrum Havlíčkův Brod, v termínu leden-únor 2023

okres Třebíč – DDM Třebíč, v termínu 20.12.2022

Vklad: doporučujeme co nejmenší, aby neodrazoval školy od účasti v soutěži, max 600,-Kč (pro všechny školy stejný okres). Krajský šachový svaz Vysočina přispěje pořadatelům okresních kol částkou 500 Kč.

V okresním přeboru startují ve všech třech věkových kategoriích čtyřčlenná družstva škol. Na soupisce mohou být uvedeni 4 hráči plus 2 náhradníci (všichni členové družstva musí být žáky stejné školy, žádné hostování není dovoleno). Je povoleno, že družstva kategorie 2 a 3 mohou být doplněna i žáky mladšími při splnění podmínky příslušnosti k jedné škole. Každý hráč však může hrát v jedné úrovni pouze za družstvo jedné věkové kategorie.

Pozor na sestavování soupisky: Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid ELO ČR nebylo o více než 150 bodů nižší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce pod ním a současně aby nebylo o více než 150 bodů vyšší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce nad ním. U hráčů bez ELO platí nasazovací koeficienty (3.VT = 1250, 4.VT = 1100, 5.VT = 1000). Platí VT uvedené v databázi členů ŠSČR.

Hraje se podle „Pravidel šachu FIDE“ s možnou úpravou, že nepřípustný tah se trestá přidáním 2 minut ve prospěch soupeře, partie bude prohlášena za prohranou teprve po dokončení druhého nepřípustného tahu v téže partii. 

Hodnocení družstev je olympijským systémem. Tempo hry a systém hry určuje dle podmínek organizátor okresního kola.

Pořadatel zašle obratem výsledky okresního přeboru škol a krátkou zprávu + foto předsedkyni  KŠSV.

Do Krajského kola postoupí družstva, která se umístí na 1. -2. místě v okresním kole. Pokud nebude v některém okrese sehrána okresní kola, KM KŠSV rozhodne o účasti či neúčasti škol z těchto okresů v krajském kole.

KM ŠSČR doporučuje výsledky všech kol započítávat na rapid ELO ČR. Informace o zápočtu musí být nedílnou součástí propozic.

V Pelhřimově 18.10.2022

Drahomíra Kaňková

Předsedkyně KM KŠSV

Napsat komentář