O pohár města Světlá nad Sázavou 2022

Šachový klub Světlá nad Sázavou za podpory Města Světlá nad Sázavou a Kraje Vysočina

pořádá dne 16. 4. 2022 3. turnaj Ligy Vysočiny O pohár města Světlá nad Sázavou.

Termín konání:                 Sobota 16. dubna 2022

Místo konání:                   Společenský dům města Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy, Světlá n. Sáz.

Ředitel turnaje:               Ing. Zdeněk Fiala, Pěšinky 1125, 582 91 Světlá n. Sáz.,

tel.: 731 00 63 64,  E-mail: chess.svetla@seznam.cz

Hlavní rozhodčí:              FA Zdeněk Fiala

Právo účasti:                     Hráči a hráčky ročník 2006 a mladší. Hráči registrovaní i neregistrovaní.

Prezence:                           od 8:00 do 8:40.

                                            Hráči, kteří se dostaví k prezenci později, nebudou losováni do 1. kola.

Slavnostní zahájení:        v 9:00

Slavnostní zakončení:    cca v 16:00

Systém:                               Dva oddělené turnaje. Mladší = kat. do 8 a 10 let. Starší = kat. do 12, 14 a 16 let.

Švýcarský systém na 8 kol, losování programem Swiss-Manager. Hraje se dle Soutěžního řádu ŠSČR a platných pravidel FIDE pro rapid šach. Partii prohrává hráč, který udělal 2. nepřípustný tah. Pomocné hodnocení: lepší výsledek ve vzájemných partiích mezi hráči, o které se jedná, pokud všechny vzájemné partie byly sehrány, Buchholz krácený o nejnižší skóre soupeřů, Buchholz, Sonneborn-Bergerův systém, vícekrát černé a los.

Hrací tempo:                    2 x 15 minut na partii plus 5 sekund/tah.

Hrací materiál:                 Pořadatel zajistí šachový materiál pro všech 150 hráčů.

On-line přenos:                Prvních cca 12 šachovnic bude přenášeno on-line.

Vklad:                                 80 Kč.

Hodnocení:                       Výsledky budou započítány do celkových výsledků Ligy mládeže Vysočiny.

Účastníci budou vyhodnoceni v kategoriích:  H16, D16:  2006 a 2007,  H14, D14: 2008 a 2009,  H12, D12:  2010 a mladší,  H10, D10:  2012 a 2013,  H8, D8:  2014 a mladší.

Cenový fond:                    Pořadatel zajistí ceny pro všechny hráče.  Vítěz získá putovní pohár.

Vyhodnoceno bude postupně nejlepších šest hráčů, nejlepší tři v H16, D16, H14, D14, H12, D12, H10, D10, H8, D8 a další hráči v absolutním pořadí.

Každý hráč bude vyhodnocen pouze ve své věkové kategorii (viz výše), dívky  pouze v kategoriích dívek. Vyhodnocení kategorií se neřídí Soutěžním řádem.

Přihlášky:                           Přihlášky zašlete mailem na adresu ředitele turnaje do 12. dubna 2022.

V přihlášce uveďte příjmení, jméno, datum narození, název oddílu či kroužku.

Přihlášky budou akceptovány do max. kapacity 160 hráčů.

Občerstvení:                     Občerstvení je zajištěno v Městské kavárně, která je propojená s hracím sálem.

Podmínky účasti:             Včasná prezence. Souhlas s těmito propozicemi.

Každý hráč musí mít po celou dobu konání turnaje zodpovědný doprovod starší 18 let. Doprovod za své hráče plně zodpovídá.

Různé:                                Výsledky turnaje budou započteny na LOK pro rapid šach.

Pořadatel si vyhrazuje právo změn těchto propozic po odsouhlasení ŘO.

Napsat komentář