Rozhodnutí KM KŠSV v souvislosti s rozpisem soutěží družstev mladších žáků 2021/2022

Termín konání KP DMŽ se stanovuje na 30. 4. 2022.

Právo účasti  na MČR DMŽ za KŠSV mají dvě družstva:

podle bodu 4.1. vítěz KP DMŽ

podle bodu 4.2. další postupové místo, které vybojovalo pro KŠSV družstvo TJ Náměšť nad Oslavou.

Pro toto další postupové místo udělila KM KŠSV nominaci družstvu TJ Náměšť nad Oslavou. Pokud se družstvo podle bodu 4.1. nebo 4.2. nebude moci účastnit MČR DMŽ bude jako náhradník další družstvo v pořadí KP DMŽ.

Dále bylo rozhodnuto o složení družstva v počtu 6 hráčů a účastnit se mohou pouze hráči registrovaní v šachovém svazu.
Drahomíra Kaňková

Předsedkyně KM KŠSV

Napsat komentář