Projekt Podpora hráčů na Mistrovství Moravy a Slezska 2021

Projekt podpora hráčů ŠCTM v KV na Mistrovství Moravy a Slezska 2021 se týká všech hráčů z Listiny talentů, kteří se Mistrovství Moravy a Slezska zúčastní v mistrovských kategoriích.

ŠCTM v KV a KŠSV   podpoří finančně trenérskou přípravu.  Každý účastník se může účastnit individuálně, ve skupině svého oddílu. Trenérské zajištění si zajišťuje dle vlastních potřeb a dohody s trenérem.

Podpora na trenérskou přípravu na MM a S:

 1. Každý hráč s kritériem A z LT KŠSV, který se zúčastní Mistrovství Moravy a Slezska má nárok na podporu ve výši 1200,- na individuální trenérskou přípravu.
 2. Každý hráč s kritériem B z LT KŠSV, který se zúčastní Mistrovství Moravy a Slezska má nárok na podporu ve výši 1000,- na individuální trenérskou přípravu.
 3. Každý hráč s kritériem C z LT KŠSV, který se zúčastní Mistrovství Moravy a Slezska má nárok na podporu ve výši 800,- na individuální trenérskou přípravu.

Motivační odměny na trenérskou činnost:

 1. Každý hráč, který se umístí na MM a S na 1. místě v mistrovské kategorii poskytne ŠCTM v KV odměnu ve výši 3 000,- na individuální trenérskou přípravu.
 2. Každý hráč, který se umístí na MM a S na 2. místě v mistrovské kategorii poskytne ŠCTM v KV odměnu ve výši 2 000,- na individuální trenérskou přípravu.
 3. Každý hráč, který se umístí na MM a S na 3.  místě v mistrovské kategorii poskytne ŠCTM v KV odměnu ve výši 1500,- tis. na individuální trenérskou přípravu.
 4. ŠCTM v KV a KŠSV, na základě schválení KM a VV KŠSV, si vyhrazuje možnost poskytnout motivační odměnu dalším hráčům a hráčkám dle dosažených výsledků po skončení MM a S nebo navýšit odměnu v bodech 1-3.

Požadavky ŠCTM v KV na udělení podpory:

 1. Hráč, trenér nebo vedoucí oddílu před zahájením MM a S zašle na mail manažera: zeza1068@gmail.com , vyplněnou tabulku s údaji o hráči, kategorii, oddíl a trenérské zajištění pro přípravu MM a S a pro motivační odměnu.
 2. Každý trenér do 7 dnů po skončení MM a S dodá osobně nebo na mail manažera zeza1068@gmail.com  fakturu.
 3. Každý trenér do 7 dnů po skončení MM a S napíše článek ve kterém zhodnotí působení hráčů, pro které působil jako trenér při MM a S. Tento článek pak bude zveřejněn na webu KŠSV.
 4. Pro trenérskou příprava při MM a S může být použito i online formy prostřednictvím internetu (Skype atd.)
 5. Trenér musí mít platnou trenérskou činnost a musí být schopen vystavit fakturu nebo mít uzavřenou dohodu o provedení práce s KŠSV.

       Dne 28. 9.2021                                                                                  Jan Zezula

                                                                                                              Manažer ŠCTM v KV

Napsat komentář