Upozornění na změnu místa konání KP mládeže 2021

KP mládeže proběhne v plánovaném termínu, mění se místo konání a pořadatel.

KP mládeže se odehraje v sokolovně v Humpolci, pořadatelem je TJ Jiskra Humpolec.

Propozice:

Krajský přebor Kraje Vysočina

mládeže do 16 let v šachu 2021

1. Termín:                    Sobota 4. září – neděle 5. září 2021

2. Místo konání:            Sokolovna Tyršovo náměstí Humpolec

3. Pořadatel:                 TJJiskra Humpolec

4. Řídící orgán:            Komise mládeže KŠS Vysočina

5. Ředitel turnaje:        Ptáček Vladimír email vladaptacek@seznam.cz

6. Rozhodčí:                  Ptáček Jan rozhodčí III. třídy

7. Trenérské zajištění: Lukáš Karásek, trenér 2. třídy a Pavel Brož, trenér 2. třídy

8. Právo účasti:           Právo účasti majíhráči z oddílů Krajského šachového svazu Vysočina splňující věkové podmínky a mající platnou registraci v ŠSČR ke dni uzávěrky přihlášek.

9. Kategorie:                H16 – chlapci narození v roce 2006 a mladší

                                   D16 – dívky narozené v roce 2006 a mladší       

                                   H14 – chlapci narození v roce 2008 a mladší

                                   D14 – dívky narozené v roce 2008 a mladší

                                   H12 – chlapci narození v roce 2010 a mladší

                                   D12 – dívky narozené v roce 2010 a mladší

                                          H10 – chlapci narození v roce 2012 a mladší

                                   D10 – dívky narozené v roce 2012 a mladší

10. Tempo hry:            40 minut na partii + 30 sekund na tah s povinným zápisem.

11. Čekací doba:          15 min od začátku každého kola.

12. Systém hry:           Dva turnaje švýcarským systémem na 8 kol.

                                          Turnaj MLADŠÍCH budou hrát kategorie H10, D10, H12 a D12 a

turnaj STARŠÍCH budou kategorie H14, D14, H16 a D16.

Vyhodnocení bude provedeno pro každou kategorii zvlášť.

Hraje se dle platných pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR.

13. Hodnocení:            Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí 1. vzájemné partie mezi hráči,

o které se jedná (dle systému FIDE), 2. Buchholz krácený o nejnižší skóre soupeřů, 3. Buchholz, 4. Sonneborn-Bergerův systém, 5. vícekrát černé,

6. los.

14. Tituly:                    Titul krajského přeborníka pro rok 2021 získá v každé kategorii nejlepší hráč, který je registrovaný v oddíle Krajského šachového svazu Vysočina.

15. Postupy:                Vítězové Krajského přeboru KŠSV získávají postupové právo na Mistrovství Moravy a Slezska mládeže 2021.

16: Cenový fond:         Nejlepší tři hráči v každé kategorii obdrží medaili, diplom a věcnou cenu.

17. Zápočet na LOK ČR: Výsledky turnaje budou zaslány na zápočet LOK ČR.

18. Časový plán:          Sobota 4. 9. 2021:

                                   od 8:00             do 8:40             presentace

                                   od 8:45             do 8:55             zahájení

                                   od 9:00              do 11:10            1. kolo 

                                   od 11:10           do 13:20           2. kolo

od 12:50           do 13:50           přestávka na oběd

                                          od 13:50           do 16:00           3. kolo 

                                   od 16:00           do 18:10           4. kolo

Neděle 5. 9. 2021:

                                   od 8:40             do 10:50           5. kolo 

                                   od 10:50           do 13:00           6. kolo

od 12:30           do 13:30           přestávka na oběd

                                   od 13:30           do 15:40           7. kolo 

od 15:40           do 17:50           8. kolo 

od 17:50           do 18:00           vyhlášení výsledků.      

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového plánu dle průběhu turnaje.

19. Stravování:            Pro účastníky, kteří si závazně objednají obědy do 29. 8., zajistíme obědy

                                       Restaurace Papa´s Garden Školní 1645 Cena 110,-/pokrm/osoba.

Sobota:

                               1.  Krůtí prsíčko s brusinkovou omáčkou, krokety

                               2.  Kuřecí roláda, šťouchané brambory

Neděle:

                                1.  Kuřecí řízek, hranolky

                                2.  Pečené kuřátko, dušená rýže

20. Náklady:                Každý hráč startuje na vlastní náklady.

21. Vklad:                    200 Kč. Pozdní přihlášky (se souhlasem pořadatele): 300 Kč.

22. Přihlášky:   Přihlášky včetně objednávky stravy zasílejte do 29. 8. 2021 na adresu ředitele turnaje: vladaptacek@seznam.cz

23. Podmínky účasti: Souhlas s těmito propozicemi a včasná prezence.

Hráče musí doprovázet osoba starší 18 let, která plně zodpovídá za hráče plně po celou dobu turnaje.

24. GDPR:                   Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let – zákonný zástupce) dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a FRL a další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s pořízením jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů a jejich sponzorů.

25. Mimořádná opatření: Hráči i doprovod se seznámili s vymezením osob s rizikovými faktory i s doporučením, aby zodpovědně zvážili tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti. Hráči ani jejich doprovod nesmí mít příznaky virového onemocnění. Hráči ani jejich doprovod nesmí mít příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). Zároveň v průběhu 14 dnů před turnajem nebyli v kontaktu s infikovaným člověkem a ani s člověkem, který je v karanténě. Každý účastník musí mít s sebou respirátory v odpovídajícím množství. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat všechna předepsaná hygienická opatření i obecně závazné pokyny vydané státními a krajskými orgány, jakož i nařízení a pokyny pořadatele. V případě nedodržení pokynů mohou být vyloučeni z turnaje.

26. Různé:                   Pořadatel zajistí veškerý hrací materiál a partiáře.

Pořadatel bude na chess-results aktualizovat výsledkové listiny.

Pořadatel si vyhrazuje právo změn těchto propozic se souhlasem KM

KŠSV

Tyto propozice jsou současně rozpisem soutěže ve smyslu Soutěžního řádu.

27. Přezuvky nutné

V Humpolci dne: 23. 8. 2021                                                                                 Ptáček Vladimír

                                                                                                                        předseda ŠO Humpolec                                                                                       

Napsat komentář